Forretningsbetingelser

Generelle betingelser for optagelse i Sundhedsfagbogen

For optagelser med abonnement i SundhedsFagbogen gælder følgende betingelser:

1. Abonnement i Sundhedsfagbogen bestilles digitalt og er aktiv straks efter rekvirenten har betalt.

2. Abonnementet løber i 12 måneder fra fakturadato som også er oprettelsesdatoen. Faktura som sendes som pdf fil per e-mail, og abonnementet fornyes automatisk.

3. Abonnementet er etableret bindende mellem to forretningspartnere.

4. Sundhedsfagbogen er ejet af de selskaber/personer som ejer Sundhedsportalen Sundhedsguiden.dk og udgives som en sektion på Sundehdsguiden.dk samt yderligere som selvstændig portal på www.sundhedsfagbogen.dk. Ændringer i ejerstrukturen kan ske uden varsel.

5. Rankeringen af optagelser sker primært ud fra match på søgeord, kliniknavn og kategori, og rankeres alt efter abonnementstype. Ændringer af rankeringen kan foretages uden varsel af Sundhedsfagbogen.

6. Sundhedsfagbogen søger løbende at optimere de søgeresultater, der vises til brugerne, således at brugbarheden og eksponeringen af betalende abonnenter er i top. Dette betyder, at vi ikke kan garantere at resultatet af en bestemt søgning forbliver uændret over tid.

7. Alle som ønsker optagelse i Sundhedsfagbogen accepterer samtidig modtagelse af løbende e-mail nyhedsbreve samt informationsmeddelelser om tjenesten. Frameldes nyhedsbrevet vil det resultere i, at optagelsen nedtages fra Sundhedsfagbogen.

8. Kun optagelser med en tilknyttet e-mail adresse kan medtages. Denne kan godt være en admin e-mailadresse, som ikke vises under optagelsen hvis dette ønskes.

9. Sundhedsfagbogen er ikke ansvarlig for mindre driftsforstyrrelse som må anses for normalt forekommende på internettet såsom kortvarige servernedbrud, strømsvigt eller andet lignende.

10. Sundhedsfagbogen er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser som er knyttet til normal Force Majeure såsom større lokale eller regionale strømsvigt, blokade, uro, krig eller lignende forstyrrelser.

11. Sundhedsfagbogen er berettiget til at indstille den leverede service mod refundering pro-rata af ikke leveret abonnement periode.

12. Abonnement i Sundhedsfagbogen er fortløbende for perioder af 12 måneders varighed med mindre det opsiges af abonnenten senest 30 dage før udløb af den indeværende 12 måneders periode.

13. Abonnenter kan til enhver tid nedtage det tegnede abonnement, men der ydes ikke refusion for ikke anvendt tidsrum af den tegnede abonnementsperiode.

14. Abonnementet opsiges ved at kontakte Sundhedsguiden via e-mail på [email protected]

15. Indsigelser overfor disse generelle forretningsbetingelser kan ikke gøres gældende da forretningsbetingelser skal være læst og accepteret inden oprettelsen i Sundhedsfagbogen.