FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  


Af læge, akupunktør, spirituel psykoterapeut, underviser og skribent Kurt Lindekilde.


MIT er en psyko-spirituel healingsproces, hvor følelser, tanker og blokeringer opleves og forløses som energi.
MIT er "soul level work" - healingsarbejde på et dybt sjæleplan.

Multi-Inkarnations-Terapien er grundlagt af den spirituelle lærer Chris Griscom. Den blev i sin tid kendt gennem Shirley Mclaines bøger, hvori hun beskriver sine oplevelser med MIT. I Danmark er MIT kendt gennem Susan Harris, der er elev af og uddannet hos Chris Griscom på The Light Institute i New Mexico, USA. Susan Harris er tidligere gestalt - og psykoterapeut. Susan Harris har beskrevet teknikken i sin bog "Sjælens Teater", Borgens forlag.

Vores liv består af historier og dramaer - både i det indre og i oplevelsen af omverdenen. Vores naturlige forkærlighed for historier anvendes som et værdifuldt helbredende værktøj i MIT.

I MIT bruges vore indre historier og dramaer - vore tidligere liv eller underbevidsthedens metaforer, alt efter hvordan vi forstår det - som de "fartøjer", som fører os hjem til os selv, så vi i stigende grad bliver i stand til at leve ud fra vor sande natur.

Ved at betragte tidligere liv som metaforer for den nuværende tilværelse skaber terapien udvidede muligheder for vækst og forståelse - og den giver en enestående chance for at rense sindet for følelsesmæssige mønstre og fastlåste reaktioner og baner på den måde vejen for en stadig bedre kontakt med vor dybeste visdomskilde, vor sande natur, - det Højere Selv.

Efterhånden som man er klar til det, kan man tage yderligere terapiforløb, for at kigge på specifikke forhold, f.eks. -clearing af forældre - tema sessioner - kropssessioner. Efter en del sessioner kan der opstå et behov for mere at arbejde med energier og ikke så meget med at cleare specifikke emner. Et mere avanceret "energi" terapiforløb kan handle om - Seksualitet - Indre mand/kvinde - Indre fader/moder.


Hvad får man ud af det ?


Når man gennemlever tidligere liv - indre historier og dramaer - bliver talenter og viden aktiveret og resulterer i en indre følelse af helhed og nyt liv.

En indgående forbindelse til det Højere Selv etableres. Efter et "forløb" finder en dybtgående forandring sted, der vedbliver at udfolde sig i ens liv. Redskaber læres for at hjælpe med at bibeholde denne nye balance. Det opleves som at "komme hjem". En erfaring opstår om at være et multidimensionelt væsen, som er i stand til at skabe sin egen virkelighed.

Selve forløbet


Hvert forløb er forskelligt og er opbygget til at give en dybere grad af healing, efterhånden som man er parat til det.

Et terapiforløb er et individuelt forløb, der sædvanligvis strækker sig over 4 dage og varer 3 timer pr. dag. Der kan dog også gives enkeltstående sessioner. Den første dag renses og afbalanceres det følelses- og energimæssige gennem arbejde med det Indre Barn og det Højere Selv. De næste tre dage ledes man tilbage til tidligere liv og finder kilden til de temaer, man gennemlever i nuværende tilværelse.

Ved hjælp af akupunkturpunkter der kaldes "Windows to the sky" samt elementer af kranio-sakral massage, bringer multi-inkarnations terapeuten klienten ind i en dybt afslappet sindstilstand - en slags bevidsthedsudvidelse.

I denne bevidsthedstilstand begynder klienten "at se en indre film" - en historie med sig selv som hovedpersonen. Klienten er dog hele tiden klar over, at han/hun ligger på en briks og er i en MIT-session.

Blokeringer, der forhindrer vores følelse af velvære, glæde og liv forløses ved brug af farver og metaforer. Det liv eller "den film der ses eller opleves" er udvalgt fra "arkivet" af det Højere Selv og afspejler altid et tema eller et mønster, der er aktuelt for klienten i sin nuværende tilværelse.

Efterhånden som man er klar til det, kan man tage yderligere terapiforløb, for at kigge på specifikke forhold, f.eks. -clearing af forældre - tema sessioner - kropssessioner.

 

FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN