FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
 Magnetbehandling kan bruges mod et utal af sygdomme. Snak med din lokale terapeut om han/hun kan hjælpe dig. Gravide kan også behandles uden nogen form for risiko.
Flere og flere vælger en alternativ behandlingsform, og magnetterapi må betegnes som en af de bedste, da det er umuligt at fejlbehandle - et godt alternativ!
Mennesket har levet med jordens magnetisme altid. Målinger viser, at denne magnetisme svinder og måske vil forsvinde helt i nogle hundreder år, hvorefter den vender tilbage igen. Dette fænomen betegnes polvending.

Forskning har vist, at mennesker og dyr ikke kan leve uden denne magnetisme, de pådrager sig alvorlige sygdomme, som ellers kunne være undgået. Astronauter har kunstige magnetfelter i deres seng, da der ikke er noget magnetfelt i det ydre rum.
 
 

3 varianter af magnetfelter til planter, mennesker og dyr

Der eksisterer 3 forskellige slags magnetfelter.

Det første er det sunde, naturlige jordmagnetfelt som vi har levet med i mange år og ikke kan eksistere uden.

Det andet er det, der opstår via vores fjernsynsapparater, radiosignaler og EDB-skærme, disse er meget usunde magnetfelter.

Det tredje er det terapeutiske magnetfelt, der er udviklet af læger og forskere. Denne form for behandling kaldes magnetterapi. De pulserende felter, der bruges mest har bølger i lavfrekvensområdet, hvilket er ligesom de målbare felter som mennesker og dyr selv frembringer.  
 

Selve behandlingen

Når patienten har fået stillet sin diagnose af terapeuten og der ikke er nogle kontraindignationer (sygdomme og andre behandlinger, der ikke må være tilsted sammen med magnetterapien), placerer patienten sig i en stol eller på en briks ved apparatet. Ur og andre elektroniske genstande lægges 1-2 meter fra apparatet. Patienten må gerne beholde sit tøj på og en gipsbandage er heller ingen hindring, det eneste magnetbølgerne ikke kan trænge igennem er tykke stålvægge. Når behandlingen er påbegyndt, er det ikke nødvendigt, at terapeuten er tilstede. Denne kan beskæftige sig med andre ting indtil apparatet signalerer, at behandlingen er slut.
 
 

Reaktioner på magnetterapi

Iltmængden i blodlegemerne øges, når de påvirkes af magnetfeltet, så denne nærmer sig det optimale. Idrætsfolk og dyre sportsstjerner får tit magnetbehandling lige før en sportspræsentation. da de så kan udnytte denne evne til at optage mere ilt. Dette udskyder det tidspunkt, hvor der kommer mælkesyre i musklerne, og man kan derved præstere mere.

Det betyder så også, at man bagefter er mere træt, da man har brugt mere energi. Man har af den samme grund forbudt magnetterapi til galop- og travheste i dagene inden et løb. Evnen til at optage mere ilt er optimal efter 15 min., og stigningen at iltpartialtrykket er 2-4 gange.

Folk der får magnetterapi oplever også, at deres blodkar udvider sig, så de får et bedre kredsløb. Målinger har vist, at hastigheden kan øges op til 4 gange.

Bedre gennemblødning er også en af de ting magnetterapi kan bruges til. Patienten mærker ofte straks, at hænder og fødder bliver varme. Dette skyldes, at blodstrøms- og stofskiftehastigheden øges. Her udtaler mange patienter også, at muskler og led ikke mere er så ømme.
 
 

Umuligt at fejlbehandle

Det har vist sig, at eksakte magnetiske pulseringshastigheder kommunikerer med bestemte cellegrupper. Med andre ord, de magnetiske frekvenser kommer i resonans med cellernes egen veksel-spændingsfrekvens. Dette betyder, at hver cellegruppe har sin egen elektriske frekvens, som ved påvirkning med et elektromagnetiske felt, der svinger med den samme takt, kan blive forstærket eller normaliseret. Cellegruppen reagerer ikke ved påvirkning med en anden pulseringstakt end dens egen, og da man ikke kan ændre på cellegruppens eget tal, kan man ikke fejlbehandle. 
 

Negativ eller positiv magnetisme

Vores celler har enten negativ eller positiv ladning, derfor skal man vide, om man via behandlingen skal tilføre positiv eller negativ magnetisme.

Negativ energi bruges bl.a. ved nerveproblemer, hvor man kan sige, at der i forvejen er for meget energi. Denne overskydende energi skal så fjernes, hvilket gøres, ved at give negativ magnetbehandling.

Vil man have sår eller brud til at heles, skal man have tilført noget energi. derfor giver man her positiv magnetbehandling.
 
 

Reaktioner

Ved magnetbehandlingen øges stofskifte og kredsløb, hvilket betyder, at affaldsstofferne udskilles i mere koncentreret mængde. Patienten vil opleve, at kropssved, urin, udåndingsluft og afføring lugter stærkere. Ofte vil der være en prikkende fornemmelse i åreknuder, ar, brud, sår osv., ligesom humørsvingninger og tidligere sygdomme kan kortvarigt komme igen.

Det er vigtigt, at man fortæller terapeuten om disse reaktioner, da de er tegn på, at der sker noget.  
 

Et godt alternativ

Magnetbehandling kan bruges mod et utal af sygdomme. Snak med din lokale terapeut om han/hun kan hjælpe dig. Gravide kan også behandles uden nogen form for risiko.
 
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN