FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
 

De fleste drømmeterapeuter baserer i dag deres analysemetoder på Freud og især C.G. Jung. Sidstnævnte opererer med begrebet "skyggen". Skyggepersoner optræder ofte i drømmene som usympatiske væsener, nogen vi er bange for."

Når man vågner om morgenen og husker en drøm, har man et udsagn fra underbevidstheden. Oftest bliver det slået ud af hovedet som noget skørt, noget irrelevant og noget, der ikke hører virkeligheden til.
Men sandheden er den, at man med drømmen får foræret fuldstændig præcise informationer (billeder) på noget, der foregår i ens liv - som regel under overfladen. Der er tale om en viden, som man måske ikke har registreret med sin dagsbevidsthed eller som man af én eller anden grund fravælger.

Drømmenes indhold kan sammenlignes med stjernerne; de er der hele døgnet, men man kan kun se dem om natten.

For mange mennesker bliver drømmebearbejdningen en vigtig del at den personlige udviklingsproces, fordi man hermed får leveret nogle svar fra sin egen bevidsthed.

Drømme taler et logisk sprog, som ikke kræver det store kendskab til teorier.

En bil kan f.eks. tolkes som den personlige bevægelse, man har i livet, og herudfra kan man stille mange interessante spørgsmål som f.eks. bevæger bilen sig for hurtigt, kører den måske slet ikke, styrer man den egentlig selv osv.

De fleste drømmeterapeuter baserer i dag deres analysemetoder på Freud og især C.G. Jung. Sidstnævnte opererer med begrebet "skyggen". Skyggepersoner optræder ofte i drømmene som usympatiske væsener, nogen vi er bange for. Noget af det vigtigste at forstå og acceptere er, at disse personer - uanset om vi kender dem fra hverdagen - er aspekter af os selv, som vi måske løber fra (forfølgelsesdrømme), afviser (aggressionsdrømme) eller fortrænger (angstdrømme).

Helt generelt handler drømmene altid om noget, vi ikke her erkendt. Når man arbejder konstruktivt med f.eks. en "skygge" vil både drømmene og dagliglivet forvandle sig. Arbejdet består i at integrere skyggen ved at acceptere den, f.eks. erkende, at når en vis person i drømmene optræder som stjerne til stor irritation for én selv, så er der brug for at acceptere ens eget behov for at komme på banen.

Som i alt andet arbejde med udvikling er det ofte konfronterende at beskæftige sig seriøst med drømme. For måske opdager man, at man bliver nødt til at gøre/sige noget, som man altid har forsøgt at undgå. Men en drøm giver altid en ledetråd, en retning, man kan benytte til at sætte lys på skyggen. Og det giver stor glæde, når man oplever at have fjernet en hindrende sten på vejen.

Det skal retfærdigvis nævnes, at der optræder meget andet en skygger i drømmene. Men skyggekonfrontationerne er afgørende for en sand udvikling - uanset om man benytter drømmene eller ej.

Drømme må ikke blot forstås intellektuelt. Det alene fører som regel ingen steder. Helt afgørende er det at sætte sig ind i drømmene følelsesmæssigt, både for at mærke smerten, men også for at komme i kontakt med mere empatiske følelser som omsorg, kærlighed, fred og ægte styrke. Disse følelser kan man ikke undvære i bearbejdningen, for man kan umuligt løse et problem fra problemets eget niveau.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN