FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Kunst-terapien tager sit udgangspunkt i den af C.G. Jung skabte dybdepsykologi og i et kreativt skabende forløb.

Ved at skabe kontakt til vores iboende kreativitet, vækker vi slumrende sider af vores personlighed til live, og får optimale betingelser for at synliggøre vores følelsesliv og udbygge kendskabet for os selv.

Fordelen ved at anvende et kreativt medie i den personlige udviklingsproces er, at vi får noget helt personligt og konkret at forholde os til, et udtryk skabt af en selv og indeholdende vigtige informationer om vores ubevidste sider.

Det giver:

 • Forståelse for egen livshistorie.
 • Motivation og vilje til at skabe det liv vi ønsker
 • Brugbare værktøjer til at foretage ændringer
 • Personlig vækst
 • Bedre kendskab til egen natur

 • De anvendte redskaber


  Maleri:
  En vigtig del af kunstterapien er maleriet. Her igennem oplever vi den indre kunstner, som vi alle har iboende. At virkeliggøre vores indre gennem farver og motiv frigiver energi og selvaccept.

  Ler/Skulptur:
  Her formes i ler og laves skulpturer. Ofte vil man opleve, at materialet finder sit eget udtryk. Man synliggører sig selv.

  Digt/Fortælling:
  At formulere ønsker eller oplevelser gennem digt eller fortælling er et stærkt redskab at tage i brug. Vores fantasi og jeg´et bliver styrket. Man kan opleve at ord forløser og virker bekræftende.

  Fantasirejse:
  fantasirejser bruges med det formål at opleve ukendte sider af os selv. Alt efter rejsens formål og indhold, vil vores ubevidste producere billeder og symboler, som kan integreres i vores personlighed og styrke jeg´et, oplevelsen af os selv.

  Meditation:
  Via stille fordybelse opnår vi forbindelse til vores indre kraftkilde, som i sidste instans er med til at ændre den ydre verden. Dette kan foregå med musik.

  Drama:
  Ved at dramatisere eksempelvis et gammelt trauma eller en drøm, frisættes bunden energi, ubevidst materiale kommer til overfladen og tjener til udvidelse af jeg´et.

  Dans/bevægelse:
  Når vi danser og bevæger os, føjer vi yderligere en dimension til oplevelsen af os selv. Her kan mødes ynde, aggression, styrke o.s.v., alt efter musikkens karakter.

  Musik:
  Musik berører os og fremkalder følelser og stemninger. Her kan man få kontakt til minder og længsler.

  Drømme:
  Vores ubevidste jeg, meddeler sig selv gennem vores drømme. Øget opmærksomhed og udforskning giver vigtige informationer omkring følelseslivet.

  Leg:
  Ved leg møder man det indre barn, som ikke må glemmes. Her er øvelsen at leve intenst i nuet.

  Ritualer:
  Et ritual er en handling som bruges for at forandre eller påvirke virkeligheden.

  Natur:
  I naturen genoplader vi.
  FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN