FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
"Ordet clairvoyance dækker i dag over brugen af flere psykiske evner; klarfølelse, klarsyn og klarhørelse og den clairvoyante bruger ofte en eller flere af disse evner. En clairvoyance er altså ofte en blanding af disse evner; noget ses, noget føles og noget høres."

Clairvoyance betyder, i ordets oprindelige forstand, klarsyn, evnen til at kunne se med det psykiske center der kaldes pandecentret (det 3. øje) ; at kunne se guider (åndelige hjælpere), aura (vores følelser og karaktertræk, samt vor helbredsmæssige tilstand), fortid, nutid og fremtid.
Ordet clairvoyance dækker i dag over brugen af flere psykiske evner; klarfølelse, klarsyn og klarhørelse og den clairvoyante bruger ofte en eller flere af disse evner. En clairvoyance er altså ofte en blanding af disse evner; noget ses, noget føles og noget høres.

En medial person (en clairvoyant) er et menneske, der har og kan bruge disse evner til at rådgive og hjælpe andre mennesker med løsningen af problemer. Den mediale person modtager informationer fra åndelig side og fra klientens energier og videregiver dem så præcist som muligt.

Den clairvoyante kan måske også kommunikere med klientens åndelige hjælpere og derigennem videregive oplysninger til "sitteren" (i fagsprog: den person der modtager en clairvoyance). Clairvoyance er personlig rådgivning via brug af psykiske evner, og dækker almindeligvis rådgivning omkring din situation her og nu, din fortid, nutid, fremtid, muligheder, job, parforhold, personlig/'åndelig udvikling, guider, afdøde og helbred.

Almindeligvis betyder, at den clairvoyante ikke på forhånd ved hvilke informationer der skal videregives; dette vil naturligvis være forskelligt fra menneske til menneske, alt efter, hvad der på det pågældende tidspunkt måtte være brug for. Clairvoyante mennesker kan også have forskellige "forcer"; nogle er gode til helbred, nogle er gode til guider og afdøde, nogle er gode til det hele, men konsulterer du en clairvoyant person eller flere, skulle essensen gerne være det samme, måske sagt på forskellige måder. Der er dog en faktor man skal være opmærksom på; tid. Det kan være uhyre vanskeligt at forudsige præcise tidspunkter for hændelser, idet tid ikke eksisterer i den åndelige verden, hvor informationerne kommer fra.

Clairvoyance kan bruges til løsning af problemer, et menneske ikke lige selv kan gennemskue, den kan bruges til at komme i kontakt med vore kære afdøde, og den kan bruges til at forudsige valg i fremtiden eller til at få belyst problemer fra fortiden, som måske spænder ben for vor udvikling og lykke.


De psykiske evner


Hjertecentrets psykiske evner:
Klarfølelse og psykometri - her bruges indfølingsevnen og der læses i auraen i følelses/tankemønstre, stemninger osv. hos et menneske. Ved psykometri bruges indfølingsevnen på tings udstråling/vibration.

Halscentrets psykiske evner:
Astralhørelse - her bruges klarhørelse, stemmer, lyde, musik osv. At være i stand til at "høre" budskaber fra ikke fysiske væsener. Det lyder ikke som den tale, vi kender fra vor dagligdag, men føles mere som tanker og ideer, der telepatisk modtages i sindet og registreres som tale. Ofte bruges ord og vendinger, som man ikke selv normalt ville vælge.

Pandecentrets psykiske evner:
Klarsyn - nogle kan se aura, andre kan se ikke fysiske væsner, andre igen kan se begge dele. Nogle har æterisk syn - ser organer og de ubalancer der er forbundet hermed.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN