FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  

"Bach fandt i alt 38 remedier, hvoraf de 37 er fremstillet på basis af vilde, ugiftige blomster, mens det sidste består af rent kildevand."

Dr. Bachs blomstermedicin består af 38 forskellige remedier. Hvert remedie er knyttet til en bestemt følelsesmæssig eller psykologisk måde at opleve og reagere på, for det er vores nedtrykthed, modløshed, utålmodighed, mistænksomhed, ubeslutsomhed, bitterhed og stivsindethed, der efter Bachs mening er den jordbund, som nærer og opretholder legemlige såvel som sjælelige sygdomme og problemer. Vi er alle præget af en eller flere af disse sindsstemninger, og de korresponderende blomsterremedier er i besiddelse af en egenskab, en kraft, der hjælper med at give slip på de negative træk i personligheden og dermed genskabe den følelsesmæssige harmoni.
I løbet af den første halvdel af dette århundrede gjorde Edward Bach (1886- 1936) nogle revolutionerende medicinske opdagelser, som allerede har vundet stor udbredelse rundt omkring i verden. Igennem sit arbejde som praktiserende læge og forsker indså Bach, at den medicinske behandling, han udøvede, kun sjældent var i stand til at eliminere årsagerne til de fleste kroniske sygdomme. Den lægekunst, han var uddannet i, lagde hovedvægten på behandling af sygdommens ydre former, og Bach opdagede, at selv om det lykkedes ham, at få symptomerne til at forsvinde, dukkede de ikke sjældent op i en anden form siden hen. Han indså også, at behandling med stærke syntetiske medikamenter ofte svækker organismen i en sådan grad, at den bliver endnu mere udsat for at pådrage sig sygdom.
Bach begyndte derfor at søge efter en helbredelsesmetode, der var baseret på behandling af hele mennesket og ikke kun et udsnit af det, i form af forskellige fysiske symptomer, idet han følte, at den virkelige årsag til mange sygdomme må findes i den måde, hvorpå den menneskelige helhed fungerer. I den forbindelse begyndte han at studere og senere praktisere homøopati.

Det homøopatiske princip appellerede til Bachs ideer om, at rødderne til sygdom skulle søges i menneskets totalitet, men selv om han fik gode resultater med behandling ud fra homøopatiske principper, tilfredsstillede det ham ikke på længere sigt. Han følte, at det måtte være muligt at finde en begrænset række af naturens egne produkter, der på enkel vis direkte ville støtte organismens evne til at helbrede sig selv.
I sit arbejde som almindelig praktiserende læge og som udøver af homøopatisk medicin var Bach efterhånden kommet til den overbevisning, at man kan dele mennesker op i forskellige grundtyper på basis af deres temperament og karakteregenskaber. Han opdagede nemlig, at patienter med den samme lidelse reagerede vidt forskelligt på deres sygdom. Nogle blev deprimerede, andre utålmodige og irritable og andre igen bange og nervøse. Bach fandt, at patienter med den samme type personlighed og temperament ofte ville blive hjulpet af det samme lægemiddel, hvorimod andre, som typemæssigt var anderledes,' havde brug for en helt anden form for behandling, selv om sygdomsbilledet var det samme. Det var, som om temperamentets følelsesmæssige reaktioner vanskeliggjorde den ortodokse medicins arbejde og var, indså Bach, måske de virkelige årsager til, at den fysiske lidelse i første omgang manifesterede sig.
På et tidspunkt begyndte Bach selv at udvikle en ekstraordinær følsomhed, som gjorde ham i stand til at fornemme andre levende væsener langt dybere, end det før havde været muligt for ham. Hans egen organisme blev et fintfølende instrument, som kunne registrere energiudstrålinger fra planter, dyr og mennesker, og denne egenskab blev det redskab hvormed han fandt den række af vilde blomster, der efter hans død skulle gøre hans navn kendt over hele verden.
Bach fandt i alt 38 remedier, hvoraf de 37 er fremstillet på basis af vilde, ugiftige blomster, mens det sidste består af rent kildevand. Det var altid hans intuition, der vejledte ham, når et nyt remedie skulle findes og han derfor vandrede søgende omkring i det engelske sommerlandskabs marker og skove.

I forbindelse med opdagelsen af en række af remedierne led han, selv kraftigt af deres korresponderende sindstilstand og af og til også af alvorlige fysiske symptomer. På et tidspunkt var hele hans krop således dækket af store væskende sår, der imidlertid forsvandt, da han først havde fundet og efterprøver det rette remedie.
Fra 1934 til sin død i 1936 boede Bach i den lille landsby Sotweil i hjertet af England, og det var her, han fuldstændig gjorde sit helbredelsessystem ved at finde hovedparten af blomsterremedierne i løbet af et forbløffende kort tidsrum. Huset, han boede i, blev efter hans død til The Dr. Edward Bach Centre, hvor nogle af hans elever har fortsat arbejdet med at stille blomstermedicinen til rådighed, for interesserede.
For Edward Bach er mennesket et åndeligt væsen. Det spirituelle er det dybeste pulsslag, som søger at rette mennesket ind på en vej i retning af visdom og næstekærlighed. Den menneskelige personlighed, hvis centrum er det, vi kalder "jeg", er som regel ubevidst over for de subtile tilskyndelser fra dets højere dimension. Vi er bytte for tanker og emotioner, som slører kontakten med det, vi egentlig er, vores egentlige "selv".
Bachs tese er, at blomsterremedierne hver for sig besidder en kvalitet, en højere svingning, som korresponderer med en grundlæggende positiv eller konstruktiv egenskab. F.eks. mod og selvtillid. LÆRK er her remediet for modløshed, manglende selvtillid og tiltro til egne evner. Remediet så at sige bader den uhensigtsmæssige - og urigtige - egenskab i en energi, der inviterer den konstruktive mulighed frem i personligheden. Herved renses menneskets finere legemer for de energetiske kimdannelser, som kan sætte sig som fysisk sygdom.
Remediernes positive kvaliteter er som dufte eller farver fra det højere selv. Ved at kultivere og give plads for dem iværksættes en modningsproces, som kan blive til gavn ikke kun for mennesket selv, men også for andre. Et indre psykisk overskud bliver til et ydre socialt overskud.

Indre helbredelse er for Bach at være fri til at kunne følge det højere selvs tilskyndelser. "Det vigtigste i livet," siger han i, Du lider af dig selv "er at lære frihed."
Mange alternative behandlere i Danmark og andre steder anvender blomsterremedierne i deres behandling, enten som eneste metode eller i kombination med andre naturlige helbredelsesformer. Også enkelte læger er glade for blomstermedicinen. Dronning Elizabeths tidligere læge, Dr. Margery G. Blackie, brugte f.eks. i sit arbejde homøopatisk medicin og Bach-remedierne. I en udtalelse siger hun:

"Det er min erfaring, fra Old London Homoeopathic Hospital, nu the Royal London Homoeopathic Hospital, at Nødhjælpsremediet og Bach- blomsterremediet Fuglemælk er af stor værdi."

En anden læge, Dr. Robin G. Gibson, fra Glasgow Homoeopathic Hospital, siger samstemmende:

"Nødhjælpsremediet er et meget nyttigt førstehjælpsmiddel til akutte kriser og uro- og frygtfflstande. jeg er ofte blevet overrasket over de gode resultater, det har bevirket, når andre former for behandling er slået fejl. jeg anser Bachs blomsterremedier for et vigtigt bidrag til lægevidenskaben."

Julian Kenyon, læge, leder af Center for Alternative Therapies, England, udtaler:

"Bachs blomsterremedier er for lidt brugt i praksis og venter stadig på at blive udforsket nærmere. Jeg har erfaring for, at de er overordentligt nyttige i virkelig mange tilfælde. Sammen med hvad er ellers nødvendigt, anvender jeg uden tøven Nødhjælpsremediet i enhver akut tilstand."

Endelig siger Charles K. Elliott, læge for Dronning Elizabeth, England:

"Bachs blomsterremedier kan bruges sammen med ortodoks eller komplementere, alternative former for medicin. Naturens visdom bliver herved altid føjet til den øvrige behandling. I de gamle visdomsskoler virkede lægekunsten i tæt samklang med et spirituelt syn. I dag inkarnerer dr. Edward Bachs holistiske system dette ideal. Nutidig videnskabelig forskning har vist, at et menneskes mentale og følelsesmæssige tilstand kan indvirke, positivt eller negativt, på sygdomme lige fra forkølelse til kræft. Dette nye forskningsområder psykoneuroimmunologi, er hurtigt ved at vinde respekt fra medicinsk side. Mentale tilstande og følelser bliver nu taget alvorligt i helhedsbehandlingen af de fleste sygdomme. jeg håber, at progressive videnskabsmand vil undersøge Bachs blomsterremediers forskellige fortrin. Bachs sundhedsfilosofi tilbyder os indre fred, harmoni og håb for fremtiden."
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN