FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Karkirurgi er - som navnet antyder - kirurgi af kar. Og eftersom der findes kar overalt i organismen, kan karkirurgen operere i samarbejde med alle andre kirurger.

Karkirurgens uddannelse


Det samlede kursusforløb efter den lægelige grunduddannelse er på 7 ¼ år. Først gennemføres den fælles uddannelse til kirurgi og kirurgiske grenspecialer (51 måneder), herefter tre år som 1. reservelæge på en afdeling for karkirurgi. Under forløbet opsamles dokumentation for udførte operationer, og vurdering af disse indgår i bedømmelsen af kursistens færdigheder.


Karkirurgens arbejdsområde


Med årene bliver blodforsyningen til kroppen, især benene, dårligere. Således findes f.eks. 7% af alle mænd på 70 at have generende dårlig blodforsyning til benene. Symptomerne er smerter, sår og eventuelt koldbrand. I første omgang er behandlingen at ændre kostvaner, stoppe med at ryge og gribe ind medicinsk. Men hjælper dette ikke, kan en operation komme på tale. Det er her karkirurgen træder ind på ?scenen?.
Man kan også få en blodprop i benet. Behandlingen afhænger af, om den er venøs (her anvendes medicin) eller arteriel. Er den arteriel, vil det give smerter, manglende puls samt førlighed, og det er af overordentlig stor betydning, at man straks opererer.

Aneurismer er små (eller store) udvidelser af karrene. Problemet med disse er, at de undertiden brister og således kan vise sig særdeles farlige. Afhængig af størrelsen og lokalisationen er det muligt for karkirurgen at operere dem.

Endelig skal det nævnes, at karkirurgen kan blive tilkaldt i forbindelse med multitraumer efter eksempelvis et trafikuheld, eller hvis en amputeret arm skal sys på igen. I disse tilfælde vil specialisterne fra de forskellige medicinske specialer arbejde tæt sammen.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN