FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
"Aura" er det elektromagnetiske farvefelt, der omgiver et hvert levende væsen. "Soma" er det græske ord for legeme. På Sanskrift er det 'levende energier'.

Aura-Soma er en "ikke påtrængende" sjælsterapi. Det vil sige, at det er klienten selv der vælger sine farver og remedier, og ikke terapeuten. Vi er hver især ansvarlige for vores eget liv og legeme. Dette ansvar har vi i tidsaldre overladt til ydre autoriteter. Kun vi selv ved, hvad vi har mest behov for, og dette behov kan vi få oplyst gennem Aura-Soma.

Aura-Soma Balance er en terapeutisk farvekollektion, som indeholder treenigheden af farver, urter og krystalenergier. Denne treenighed former et regnbuespektrum, hvori lyset reflekteres og krystalliseres i alle facetter af den kosmiske kraft, og på specielle energibølgelængder påvirker auraen gennem kroppens energicentre.

Farverne er sjælens spejl, som giver klare og rene meddelelser om individets behov, - fysisk, emotionelt, mentalt og åndeligt. Denne genkendelsesproces åbner for tankeenergier om egen viden og kreativitet, og udvider bevidstheden til at omfatte større og større dele af den kosmiske helhed.

Man ved at farver, ligesom musik og dufte, er naturens hurtigste kommunikation til underbevidstheden, samt at lyset og farverne har stor effekt på hele kroppens totale energiinformation. Farverne kommunikerer med vores celler, og giver impuls til cellerne om reprogrammering, herved genoprettes kroppens sundhed og balance.


Sådan forgår en farve-konsultation (intuitiv reading)


Klienten vælger fire flasker.

  • Den første viser sjælsfarven og personligheden, og her kan man se
  • personers sande sjælsformål og evner.
  • Den anden fortæller om 'lektien' der skal arbejdes med i dette liv.
  • Den tredje giver et billede af hvor personen befinder sig her og nu.
  • Den fjerde viser de energier som kommer i fremtiden.


Aura-Soma Balance Olier


Balance Olierne er levende flydende farver, med hver sin facet af healing, hver sin bølgelængde.

Hver Balance Olie indeholder to farvede dele, en kombination af olie og urteessenser for oven, og en oplysning af kildevand og planteudtræk for neden. Kildevandet kommer fra den hellige Chalice Well kilde, som ligger for foden af Glastonbury Tor i England. Når flasken rystes blandes de to dele, og en perfekt emulsion frembringes som kan absorberes gennem huden. Den dynamiske healingsenergi fra farverne vil så strømme ind i kroppen.

Aura-Soma Reading


Ved en Aura-Soma reading vælger du intuitivt fire balance flasker. Disse fire flasker vil vise et komplet billede af dig. De kan give behandleren oplysninger om din personlighed, sundhedstilstand, blokeringer og om hvor du befinder dig på din livsvej. En reading bringer mental og følelsesmæssig klarhed omkring din personlige vækst.

Behandlerens fortolkning kan give dig vejledning om:


  • Hvem du er: din aura, hvad du havde med dig til denne verden- dit sande selv.
  • Din fortid og din lektie i dette liv.
  • Din nutid: hvor på din livsvej du befinder dig lige nu. Hvad du gennemgår lige nu.
  • Din fremtid: dine mål, hvad du arbejder dig frem imod, din udvikling gennem tiden, mod dit mål og din mission.

Din Sjælsflaske


Den første flaske du vælger er din sjælsflaske. Den repræsenterer din sande aura, din sjæl, din højere bevidsthed. Den fortæller behandleren om dine stærke og dine svage sider, dine største evner og din mission.

Behandleren hjælper dig med at frem til hvilke farver dit legeme har behov for på nuværende tidspunkt, så du kan komme i fuld balance og føle dig mere hel.

Olien kan smøres direkte på det område af kroppen hvor den hører til, og den vil så påbegynde en healing. Du kan også komme nogle få dråber i en basis-olie og bruge denne til massage.

Lad olien stå ved siden af din seng når du sover, så healer den på dig, den er også i stand til at fjernheale dig, du skal blot tænke på den.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN