FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
"Astrologer er hverken behandlere eller terapeuter, men arbejder almindeligvis som rådgivere. En horoskoptegning kan dog i visse sammenhænge anvendes som diagnoseredskab i forbindelse med terapi, når den aflæses (tydes) af en dertil uddannet astrolog."

Hvad er astrologi ?


De fleste mennesker kender kun den populære astrologi, som findes i ugebladenes horoskoper samt i diverse tilbud om computerhoroskoper. Bag disse meget udbredte former findes de seriøse konsultationer, som udøves af praktiserende fagastrologer overalt i verden i dag.

Astrologi er i virkeligheden ikke blot et enkelt fagområde, men en række astrologiske discipliner, som er baseret på en fælles filosofi. Denne filosofi kaldes hermetisk, opkaldt efter oldtidens Hermes Trismegistos, og rummes i sætningen som foroven, så forneden, hvilket er den danske oversættelse af det latinske Quod est superior est sicut quod est inferior.

Den hermetiske filosofi går ud fra, at alt er en enhed. Såvel det store og det små, som det ydre og det indre. Denne helhedsfilosofi kaldes undertiden for holisme.

Astrologi er altså baseret på en filosofi om altings enhed. Derfor er det muligt at udtale sig om et menneskes liv udfra stjernernes stilling på himlen. Dog er det sjældent de almindelige fiksstjerne, astrologer betragter, men derimod, hvad der i ældre tid kaldtes vandrestjerner, altså planeterne i vort solsystem. Et samlet billede af alle planeters plus Solens og Månens stilling - set fra vor fødeplanet, Jorden - er den tegning, der hedder et horoskop. Og det er denne tegning, astrologer kan aflæse som himlens sprog, som symbolerne kaldtes i ældre tid.


Kan man behandle med astrologi ?


Nej, astrologer er hverken behandlere eller terapeuter, men arbejder almindeligvis som rådgivere. En horoskoptegning kan dog i visse sammenhænge anvendes som diagnoseredskab i forbindelse med terapi, når den aflæses (tydes) af en dertil uddannet astrolog.


Hvor stammer astrologien fra ?


Ifølge de historiske kilder voksede astrologien ud af oldtidens Babylon (se bogen ?Astrologiens ide? af Rasmussen, Larsen og Michael) - men astrologien som sammenhængende fag daterer sig normalt tilbage til værket ?Tetrabiblos?, skrevet af Claudius Ptolemæus et sted efter år 100. Den findes bl.a. i engelsk oversættelse og æres stadig af mange astrologer som astrologiens hovedtekst.

Moderne astrologi dateres gerne fra kort efter år 1900 i og med udgivelsen af et syvbinds-værk, ?Textbook of Astrology?, forfattet af den engelske teosof Alan Leo. Visse astrologer anser i dag bogen ?Esoterisk Astrologi? af teosoffen Alice A. Bailey (dansk udgave 1983) for at være den ny tids astrologiske hovedværk.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN