FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Grundlaget for en afspændingspædagogisk behandling er en samtale om, hvorfor klienten har henvendt sig, og hvad klienten ønsker at opnå. Derefter tager behandlingen udgangspunkt i en analyse af det fysiske og psykiske spændingsmønster.

Det centrale i et behandlingsforløb er samspillet mellem den kropslige behandling og klientens oplevelse af egen krop, personlighed og ressourcer. Den afspændingspædagogiske behandling giver øget kropsbevidsthed, øget kropsligt velvære og forebygger virkningerne af stress.

Behandlingen er en hjælp til at slippe unødvendige muskelspændinger, opnå optimal spændingsbalance, indlære gode kropsvaner og forstå, hvordan kroppen reagerer i forskellige situationer og under forskellige belastninger. Afspændingspædagogen kan hjælpe med at sætte forståelsen af de fysiske og psykiske symptomer ind i en større sammenhæng, således at klienten kan lære at forebygge symptomerne.

Muskelspændinger og belastningsskader kan opstå som reaktion på at utilfredsstillende fysisk og psykisk arbejdsmiljø, stress, kriser og kroniske smerter. Afspændingspædagogen er uddannet til at forstå kroppens reaktioner og til at støtte klienten i at forstå årsager til problemerne og finde styrken til at klare dem.

Afspændingspædagogisk behandling er en kropslig og verbal dialog mellem klienten og afspændingspædagogen. Behandlingen hjælper og inspirerer klienten til at udnytte egne ressourcer, uanset alder og livssituation. En behandling varer i reglen en time. Et behandlingsforløb kan omfatte flere elementer: Manuel behandling, samtale, vejledning i hensigtsmæssig kropsbrug som for eksempel arbejds- og hvilestillinger, instruktion i øvelser, afspænding og visualisering.

Mange privatpraktiserende afspændingspædagoger tilbyder undervisning af grupper, holder kurser og foredrag og yder konsulentbistand i offentlige og private virksomheder. En del privatpraktiserende afspændingspædagoger har desuden andre godkendte uddannelser.

Afspændingspædagoger, der arbejder efter DAP's etiske regler har tavshedspligt.
 

 

FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN