FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Thorax er betegnelsen for det, der på almindelig dansk hedder brystkassen. Sættes ordet sammen med kirurgi, står det klart, at der er tale om kirurger med særlig uddannelse i at operere i brystkassen.


Uddannelsen


Det tager - efter grunduddannelsen på i alt otte år - næsten yderligere otte år at uddanne sig til thoraxkirurg. Først gennemgås den fælles uddannelse på i alt 51 måneder i kirurgi og kirurgiske grenspecialer. Derefter 24 måneder i en introduktionsstilling og 27 måneder i en undervisningsstilling. Herefter følger to år som 1. reservelæge på thoraxkirurgisk afdeling, hvor der skal laves en såkaldt operationsliste, som indgår i den samlede vurdering af uddannelsen. Endelig skal et halvt års laboratorieuddannelse gennemgås.

Sygdomme og behandling


Lungekræft er en overordentlig hyppig sygdom med et stigende antal om året. Der findes flere forskellige typer, og tobaksrygning må antages at være den vigtigste enkeltfaktor i udviklingen af denne sygdom. Ca. 20 % kan opereres, men prognosen er ofte dårlig.

En ret almindelig sygdom er angina pectoris - smerter i brystet, som især opstår ved fysisk anstrengelse. I første omgang forsøges dette behandlet medicinsk, hvilket i langt de fleste tilfælde vil være nok, men undertiden vurderes det, at et kirurgisk indgreb vil være det bedste. En af de muligheder, thoraxkirurgen har ved angina pectoris, er at lave en såkaldt by pass-operation.

Et andet eksempel på thoraxkirurgens arbejdsområder er transplantation af hjerte og lunger. Dette er naturligvis store indgreb, der kræver højt specialiseret personale, og selve operationen er forbundet med stor risiko.

Endelig bør operation på børn nævnes. Nogle børn fødes med hjertefejl og vil dø, hvis ikke kirurgen griber ind. Da børnene er små, anvendes særligt småt udstyr, og kirurgen (og det øvrige operationspersonale) er trænet i at arbejde på denne måde.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN