FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Plastikkirurgi kommer af græsk og betyder kunsten at forme. Det handler ofte om transplantationsoperationer, der har til hensigt at give ny form til vansirede legemspartier.

Plastikkirurgens uddannelse


Plastikkirurgen er uddannet læge og har herefter specialiseret sig. Speciallægeuddannelsen tager 7 ¼ år, der indledes med den fælles uddannelse til kirurgi og kirurgiske grenspecialer (4 ¼ år). Herefter tre års ansættelse som 1. reservelæge på en afdeling for plastikkirurgi.

Arbejdsområder


Plastikkirurgen kan både være ansat på et hospital eller have sin egen klinik.

Hospitalslægen kan blive tilkaldt i forbindelse med, at man påtænker at fjerne et bryst pga. kræft. Det er da muligt at indoperere en protese, så brysterne bagefter ser nogenlunde ens ud.

Et andet vigtigt arbejdsområde er i forbindelse med f.eks. en trafikulykke, der har forårsaget voldsomme skader på en (eller flere) patienter. Det kan være nødvendigt at flytte en muskel fra ryggen til maven eller transplantere hud fra ét sted til et andet.

Plastikkirurgen med egen praksis vil almindeligvis møde andre typer patienter. Arbejdsområderne kan være at fjerne rynker i ansigtet, fedt på maven eller inderlårene, forstørrelse (eller formindskelse) af bryster osv. Det er altså ofte, hvis man er utilfreds med et eller andet ved sit udseende, at man henvender sig til en plastikkirurg med egen praksis. Men ikke altid. I nogle tilfælde (f.eks. pga. af en tilstoppet næse som følge af, at den har været brækket) kan det hjælpe med en plastikkirurgisk operation.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN