FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Homøopaten arbejder med potenserede lægemidler, som ordineres efter en udførlig samtale med hver enkelt patient. En homøopatisk ordination er altid individuel og aldrig bestemt af en medicinsk diagnose. Find din homøopat i dit lokalområde. Søg efter homøopat. Få mere viden om homøopati. Hvordan behandler en homøopat. Beskrivelse og informationer om homøopati.
"En homøopatisk ordination er altid individuel og aldrig bestemt af en medicinsk diagnose. Dvs. at to personer med samme medicinske diagnose ofte vil blive helbredt af forskellige lægemidler."
 

Klassisk Homøopati

Klassisk Homøopati er en behandlingsform, der går tilbage til Hippokrates "lægekunstens fader". Grundlaget for den nuværende systematisering er foretaget af Samuel Hahnemann (billedet) for ca. 200 år siden.

Homøopaten arbejder med potenserede lægemidler, som ordineres efter en udførlig samtale med hver enkelt patient. Klassisk homøopati er en holistisk behandlingsform. Det vil sige, at hele det syge menneske behandles - ikke blot symptomerne. Homøopati er en skånsom behandlingsform, der hjælper mennesket til at opbygge sin fysiske og psykiske sundhed.
 

Konsultationen hos en homøopat

Ved den første konsultation vil homøopaten arbejde på at få et indtryk af dig og dine problemer ved at lytte, iagttage og stille spørgsmål. Homøopaten er f.eks. interesseret i at høre, hvad der får dig til at påbegynde behandlingen, om dine spisevaner, søvnvaner, dit humør, dit temperament, tidligere sygdomme og om vigtige hændelser i dit liv.

Samtalen er meget individuel og varer den første gang fra 1½-2 timer. Det samlede symptombillede er homøopatens vejledning til at finde det rette lægemiddel til hver enkelt patient. Homøopaten betragter ikke symptomerne som selve sygdommen, men som menneskets reaktion på sygdom - som menneskets forsøg på at genvinde helbredet.

Homøopaten er meget opmærksom på ikke at fjerne symptomerne gennem undertrykkelse. Formålet med behandlingen er derimod at finde årsagen til symptomerne og med det rette lægemiddel at styrke menneskets eget forsøg på helbredelse, så sundhed genopstår.

En homøopatisk ordination er altid individuel og aldrig bestemt af en medicinsk diagnose. Dvs. at to personer med samme medicinske diagnose ofte vil blive helbredt af forskellige lægemidler.

Det er vigtigt for at opnå et godt resultat af behandlingen, at der opstår et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem patient og homøopat. En Klassisk Homøopat MDSKH arbejder under tavshedspligt.
 

Lægemidler i klassisk homøopati

Klassiske homøopater benytter sig af lægemidler, der er udvundet af råstoffer fra mineral-, plante- eller dyreriget. Alle lægemidler, der benyttes i homøopatien har gennemgået en speciel fremstillingsproces, der kaldes potensering.

Metoden er udviklet af den tyske læge Samuel Hahnemann, og den forstærker den helbredende virkning af det enkelte lægemiddel samt fjerner risikoen for utilsigtede bivirkninger.

Ved potensering tilføres blandingen kinetisk energi samtidig med at stoffet fortyndes. Ved væskefortynding benyttes en vand/alkoholblanding. Ved faste blandinger anvendes mælkesukker. Potenseringen gør virkningen af lægemidlet stærkere og stærkere efterhånden som det fortyndes og tilføres energi. Homøopatiske lægemidler giver ikke nogen form for kemisk bivirkning fra det oprindelige stof idet fortyndingen i de aller fleste midler er så stor, at der ikke findes et molekyle tilbage af det oprindelige stof.

Der er fremsat mange teorier omkring hvad det er, der gør at homøopatiske lægemidler har så stor effekt og forskningsinstitutter verden over arbejder på, at bevise disse teorier. Men indtil i dag må vi nøjes med teorierne, der alle kommer fra den nyere teoretiske fysik, samt med det faktum den empiriske videnskab har givet os.

Det er dog vigtigt at mærke sig, at en konstant brug af de homøopatiske lægemidler der fås i håndkøb, eller enkelt indtagelse af stærkere midler bør ske under vejledning af en uddannet klassisk homøopat

I dag fremstilles de homøopatiske lægemidler på moderne fabrikker, hvor man, ved hjælp af maskiner og teknik, nøje efterligner den oprindelig håndgjorte proces.
 
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN