FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
 

Miljømedicin


Sundhed og sygdom bestemmes af arv og miljø. Arv betyder i denne sammenhæng individets gener, mens miljøet kan være alt fra solstråler til mad og drikke. Miljømedicineren beskæftiger sig - som navnet antyder - med det sidste: Miljøet. Miljømedicineren forsøger at klarlægge, hvilken indflydelse de forskellige miljøfaktorer har på det enkelte individs sundhed. Det undersøges, om der er forhold, som i særlig grad truer folkesundheden.

Den almindelige procedure er at identificere og analysere risikofaktorerne, undersøge dosis-respons sammenhængene for derefter at håndtere risikoen ved at oversætte den endelige konklusion til befolkningen. Almindeligvis accepteres en risiko på en syg person per million eksponerede.


Arbejdsmedicin


Da de fleste mennesker bruger meget af deres liv på at arbejde, falder det naturligt at undersøge arbejdets indvirkning på sundheden. De to nøglespørgsmål er altså:

- Er der nogle særlige forhold i arbejdsmiljøet, der gør folk syge?
- Kan man gøre noget for at forhindre disse sygdomsfremkaldende faktorer?

Det er disse spørgsmål, arbejdsmedicineren beskæftiger sig med.

Efter den medicinske grunduddannelse har arbejdsmedicineren to års klinisk erfaring samt tre års erfaring fra en uddannelsesstilling på en arbejdsmedicinsk relevant institution. Kursisten (den kommende arbejdsmediciner) skal også kunne dokumentere 30 arbejdspladsbesøg gennemført i samarbejde med Arbejdstilsynet. Desuden udføres og vurderes et arbejdsmedicinsk projektarbejde.

Den færdiguddannede arbejdsmediciner kan især finde ansættelse hos Bedriftssundhedstjenesten, i Arbejdstilsynet og på universiteter. Arbejdsmedicineren er således en atypisk læge idet der sjældent (men undertiden) er tale om en "rigtig" læge med hvid kittel og stetoskop i lommen.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN