FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Medicinske lungesygdomme handler - som navnet antyder - om de sygdomme, der er knyttet til lungerne.

Lungemedicinerens uddannelse


Efter grunduddannelsen (medicinstudiet og turnus) har speciallægen gennemgået et forløb på ca. syv år. Først den fælles uddannelse i intern medicin og medicinske grenspecialer (fire år), dernæst tre år som 1. reservelæge på lungemedicinsk afdeling.


Sygdomme


Nogle af de mest almindelige sygdomme er astma bronchiale, kronisk obstruktive lungesygdomme og lungesvulster.

Diagnosen Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) stilles ved, at man måler patientens såkaldte peakflow (evne til med stor kraft at puste ud). Er denne væsentligt nedsat, kan diagnosen stilles. Årsagen kan f.eks. være, at der i bronkierne produceres for meget slim. Det kan også være en overfølsomhed for forskellige stoffer.

Hovedsymptomet ved Astma Bronchiale er åndenød, ofte sent på natten eller om morgenen. Symptomerne minder meget om KOL, men forskellen er, at man mellem anfaldene kan være helt rask. Anfaldene kan provokeres ved fysisk aktivitet og forskellige typer allergener (f.eks. kattehår).

Lungesvulster er den hyppigste kræftform hos mænd og den tredjehyppigste hos kvinder. Der findes forskellige typer, og farligheden afhænger af hvilken der er tale om. Især rygning mistænkes for at være den væsentligste enkeltfaktor.


Behandling


Astmabehandlingen ligner KOL-behandlingen og består i, at man indhalerer små doser steroid. Ved anfald supplerer man den forebyggende steroidbehandling med de såkaldte beta-agonister. Ved akut svær astma kan det være nødvendigt at behandle med store doser steroid og beta-agonister foruden at lade patienten indånde ren ilt.

Behandlingen af lungesvulster afhænger af typen. Der kan enten være tale om operation eller kemoterapi. Er svulsten godartet, fjernes den kun, hvis den generer det omkringliggende væv.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN