FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Nefrologi er læren om nyresygdomme.


Nefrologens uddannelse


Det samlede uddannelsesforløb efter grunduddannelsen er på otte år. Først gennemføres den grundliggende uddannelse i intern medicin og medicinske grenspecialer som tager i alt fire år. Derefter fungerer lægen som 1. reservelæge på nefrologisk afdeling i tre år, hvoraf et år skal være på en afdeling, der har nyretransplantation som arbejdsområde. Uddannelsen afsluttes med et halvt år på henholdsvis urologisk afdeling (urinvejssygdomme) og på laboratorium.


Nyresygdomme


Akut og kronisk nyreinsufficiens er alvorlige tilstande. På jævnt dansk betyder nyreinsufficiens, at nyrerne ikke kan rense blodet godt nok. Årsagerne kan være mange, f.eks. dehydrering, forgiftning eller diabetes. Et væsentligt symptom er markant nedsat produktion af urin.

Glomerulonefritis er immunkomplekser (en slags affaldsprodukt fra immunforsvaret), der aflejres i nyrerne og dermed ødelægger dem. Sygdommen kan opstå efter en bakterieinfektion. Symptomer kan være mange - eksempelvis almen utilpashed, manglende urinproduktion eller blod i urinen.

Pyelonefritis acuta (nyrebækkenbetændelse) skyldes ofte, at en infektion fra blæren er vandret op til nyrerne via urinlederne. Symptomerne er smerter, feber og påvirket almentilstand.


Behandling


Nyreinsufficiensbehandlingen kan variere alt efter årsagen. Behandlingen kan være, at man ingenting foretager sig, eller at man indgiver væske, dialysebehandler (dialyseapparatet er en kunstig nyre) eller laver en såkaldt nefrostomi (tapper urinen gennem et rør direkte ud gennem huden).

Behandlingen af glomerulonefritis afhænger af årsagen og de konkrete symptomer. Der kan f.eks. anvendes steroid, diuretika (vanddrivende medicin) eller midler mod forhøjet blodtryk.

Nyrebækkenbetændelse behandles med antibiotika.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN