FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  

Fysisk fortrænger vi ved at spænde musklerne og holde vejret. Det opbygger blandt andet kuldioxid i vores blod fordi vi ikke kommer af med det når vi holder vejret. Det får de små blodårer omkring hjernen til at trække sig sammen.

Sammentrækningen lukker for adgangen af forskellige stoffer til hjernen blandt andet neurotransmittere - populært sagt brændstoffet til hjernen. Det dræner hjernen og gør os mindre bevidste. Vi har simpelthen frataget hjernen grundlaget for at tænke. Det svarer til at have ondt og tage et par smertestillende piller: Smerten er der stadigvæk - vi er bare ikke klar over det.

Vi fortrænger ved på et rent fysisk plan at holde bevidstheden væk fra det vi engang kategoriserede som smertefuldt og forkert.

Breath Integration vender fortrængningsprocessen om, med åndedrættet som indgangsvinkel, ved at udvide bevidsthedsfeltet. Derved kommer vi i kontakt med de ting vi engang besluttede var smertefulde og forkerte. Vi kan så vælge at integrere dem - det vil sige - lade være med gøre dem forkerte igen.

Breath Integration læres gennem individuel undervisning. Målet med undervisningen er at gøre dig i stand til på egen hånd at praktisere Breath Integration.

Undervisningen varer ca. 2 timer og består af en teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske del arbejder vi hen imod forståelse af stoffet gennem samtale og gennemgang af lærebogen. I den praktiske del arbejder vi på at få større erfaring med processen. Efter ca. 10 gange vil du være i stand til at praktisere på egen hånd.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN