FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Anæstesiologi er læren om bedøvelsesmidlernes anvendelse.


Anæstesiologens uddannelse


Lægen, der vil specialisere sig i anæstesiologi, skal gennemgå et uddannelsesforløb på 4 ½ år på en eller flere anæstesiologiske afdelinger, efter at have gennemgået grunduddannelsen og turnus. Hertil kommer et halvt år på en afdeling med akutfunktion.


Arbejdsområde


Der findes mange former for bedøvelse. Man kan bedøve totalt, hvilket vil sige, at patienten ?sover? og ikke mærker det mindste, mens det kirurgiske indgreb finder sted. En anden mulighed er rygmarvsbedøvelse, f.eks. hvis man skal foretage et kejsersnit, og moderen gerne vil være ved bevidsthed, når barnet kommer ud. En tredje og meget avanceret mulighed er, at man sprøjter bedøvelse ind i eksempelvis armens blodårer og alene holder det der, således at det kun er armen der er bedøvet.

Men det er især i forbindelse med operationer, at anæstesien er vigtig. En vellykket operation forudsætter en vellykket bedøvelse.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN