FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
"De psykologiske og pædagogiske redskaber kan anvendes i dagligt arbejde med socialrådgivning, kommunikation, patient- og personalepleje, psykoterapi og lignende samt i erhvervs- og formidlingsorienterede fag som f.eks. ledelse, samarbejde, rådgivning, konsulentfunktion, salg, undervisning eller en anden form for formidling af budskaber."

NLP er forkortelse for Neuro Lingvistisk Programmering

Neuro

er vores oplevelser der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nerve system (hjernen) gennem vore sanser:

Visuelt - det vi ser
Auditivt - det vi høre
Kinestetisk - det vi føler
Olfaktorisk - det vi lugter
Gustatorisk - det vi smager

Lingvistisk

er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, op repræsenteres derefter i sindet via:

Billeder
Lyde
Kropsfornemmelser
Lugte
Smag
Ord og disses sammensætning


Programmering

er den måde vi anvender vores oplevelser - som er bearbejdede, ordnede og behandlede i vort nervesystem via sanser og sprog - til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre . Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på. NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler og det bliver lettere at nå dine mål.


NLP giver mulighed for...


 • at lære, hvordan du opnår personlige og faglige resultater

 • at få større indflydelse på den fremtid du ønsker dig

 • at skabe et liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre

 • at forbedre din kommunikation med andre mennesker og derigennem at opnå bedre relationer.


 • Hvem kan bruge NLP


  NLP anvendes som værktøj for alle, der personligt og professionelt er i kontakt med andre mennesker, og henvender sig til alle med interesse for personlig udvikling, kommunikation og relationer.

  De psykologiske og pædagogiske redskaber kan anvendes i dagligt arbejde med socialrådgivning, kommunikation, patient- og personalepleje, psykoterapi og lignende samt i erhvervs- og formidlingsorienterede fag som f.eks. ledelse, samarbejde, rådgivning, konsulentfunktion, salg, undervisning eller en anden form for formidling af budskaber.

  Gennem NLP uddannelserne får du kendskab og evne til at bruge teknikker til at skabe positive forandringer for dig selv og andre samtidig med, at du udvikler nye sider af dig selv og forbedre de sider som du allerede er god til.

  Anvendelse af NLP er også at sætte mål og nå dem.


  Der antages at...


 • Mennesker laver landkort

 • Landkortet er ikke det samme som terrænet.

 • Mennesker reagerer ud fra deres model af verden og ikke ud fra virkeligheden selv.

 • Nogle landkort ligger uden for bevidstheden.

 • Der er en positiv intention bag enhver adfærd.

 • Mennesker gør altid det bedste de kan, i forhold til de ressourcer de har til rådighed.

 • Den person/del, som er mest fleksibel i et system, har størst indflydelse.

 • Betydningen af en kommunikation er den respons, den fremkalder.

 • Mennesker har allerede de ressourcer, de behøver.

 • Positive forandringer fremkommer ved at tilføre ressourcer.

 • NLP´s historiske baggrund


  NLP tog sin begyndelse i starten af 70erne og er et resultat af samarbejdet mellem John Grinder, som dengang var sprogprofessor ved University of California, og gestaltterapeuten Richard Bandler, som studerede psykologi og datalogi ved samme universtet.

  Bandler og Grinder studerede i fællesskab datidens 3 mest fremragende terapeuter:

  Fritz Pearls, den nyskabende psykoterapeut, der grundlagde den terapiskole, der kaldes gestaltterapi

  Virginia Satir, den usædvanlige familieterapeut, der gang på gang var i stand til at afklare vanskelige familierelationer, som mange andre terapeuter fandt uløselige og

  Milton H. Erickson, den verdensberømte hypnoterapeut.

  Samtidig virkede Gregory Bateson, der er kendt for grundlægger af den systemiske teori, som vejleder eller mentor.

  Bandler og Grinders hensigt var at identificere de mønstre, der benyttedes af excellente personer med det formål at give dem videre til andre. De bekymrede sig ikke om teorier og om problemers opståen. De fremlagde i stedet modeller for vellykket terapi, som virkede i praksis og som kunne videregives til andre.

  De tre terapeuter, de studerede, var yderst forskellige personligheder, men alligevel var der en forbløffende lighed mellem deres underliggende mønstre.

  Bandler og Grinder kortlagde disse mønstre, forfinede dem og opbyggede en elegant model, som kan bruges til effektiv kommunikation, personlig forandring, accelereret indlæring og selvfølgelig større livsglæde.
  Frem for at kortlægge problemerne og formulere disse problemers opståen, som den traditionelle psykolog ofte gjorde, valgte Bandler og Grinder at afdække genialitet og succesfuld adfærd.

  Ikke alene afdækkede de, hvad forskellige naturtalenter bevidst og ubevidst foretager sig både mentalt, følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt, de beskrev også disse geniers sindsprocesser og ubevidste adf?rdsmønstre på en måde, der gør det muligt for andre mennesker at udvikle de samme potentielle talenter.

  Udfra denne grundlæggende model afholdt Grinder og Bandler en række overordentligt succesfulde seminarer over hele USA, og de nye tanker vandt hurtigt indpas overalt.

  Interessen for NLP voksede hurtigt. I USA har langt over 100,000 mennesker i dag gennemgået NLP-træning under en eller anden form.
  FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN