FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Neurologi er læren om nervesystemets sygdomme.


Neurologens uddannelse


Den samlede uddannelsesvarighed ud over medicinstudiet og turnus er på 5 ½ år. Der indledes med en 12 måneders introduktionsuddannelse på neurologisk afdeling, efterfulgt af en 24 måneders ansættelse i en undervisningsstilling. Herefter bruges 18 måneder som 1. reservelæge på neurologisk afdeling, et halvt år med psykiatri samt et halvt år med intern medicin og pædiatri.


Sygdomme


Hjerneblødninger og blodpropper i hjernen er ikke helt ualmindelige lidelser (ca. 10.000 årligt) ? blodpropper er langt det hyppigste. Det rammer hovedsageligt ældre mennesker og kan give varige mén eller medføre døden. Risikofaktorer er højt blodtryk, sukkersyge, for meget fedt i blodet og ikke mindst tobaksrygning.

Demens er en tilstand med hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og ofte også adfærds/personlighedsændringer. En særlig type er Alzheimers sygdom, som rammer 5% af alle 65-årige og hele 20% af alle 80-årige. Yngre mennesker rammes sjældent.

Parkinsons sygdom forekommer hos ca. 1% af befolkningen på 60 år eller derover. Det er en langsomt fremskridende lidelse (lokaliseret til hjernens basalganglier), der griber forstyrrende ind de motoriske funktioner. Patienten vil have tendens til at ryste og vil have svært ved at påbegynde bevægelser.


Behandling


For at modvirke udviklingen af blodpropper kan man sørge for at motionere, spise sundt samt indtage forskellige typer medikamenter. Er uheldet først ude, kan man i nogle tilfælde mindske skadernes omfang med medicin, men i øvrigt gælder det, at der må genoptræning til for at forvente bedring.

Nerveceller deler sig ikke som f.eks. leverceller. Er en nervecelle først død, formerer de omkringliggende celler sig ikke for at udfylde den "ledige plads". Derfor er hjerneskader ofte uhelbredelige. Ved genoptræning kan man nogle gange få andre allerede eksisterende nerveceller til at overtage nogle af den døde celles opgaver.

I forbindelse med demens er neurologens vigtigste opgave at finde frem til årsagen. Det skal især udelukkes, at der er et eller andet organisk i vejen, som kan helbredes med medicin. Som næsten al øvrig medicinsk behandling afhænger behandlingen af årsagen.

Parkinsons syge kan ikke helbredes, men det er muligt at holde symptomerne nede i lang tid. Og selv langt inde i forløbet er det muligt at give patienterne en tålelig tilværelse, medicinsk og nogle gange kirurgisk.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN