FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  


"Ved at massere bestemte zoner på fødderne påvirkes kroppens energisystem, så dens egne helende og helbredende kræfter stimuleres. Nogen egentlig videnskabelig forklaring på, hvorfor zoneterapien virker, har man ikke. Men man har dog kunnet måle og iagttage følgende i forbindelse med behandlingerne:"

Hvad er zoneterapi ?


Zoneterapi er den mest udbredte af de alternative behandlingsformer vi kender i Danmark. Ved at massere bestemte zoner på fødderne påvirkes kroppens energisystem, så dens egne helende og helbredende kræfter stimuleres.

Nogen egentlig videnskabelig forklaring på, hvorfor zoneterapien virker, har man ikke. Men man har dog kunnet måle og iagttage følgende i forbindelse med behandlingerne: Blodgennemstrømningen øges og samtidig afslappes muskulaturen. Kombinationen af dette gør, at næringsstoffer og ilt lettere kan flyde med blodet til væv/celler, samtidig med at affaldsstoffer kan borttransporteres.

Denne effekt har særlig betydning, når det gælder kroppens udrensningsorganer dvs. nyrer, lever, lunger og tarmsystem. Med en øget blodgennemstrømning får organerne bedre betingelser for at kunne arbejde mere effektivt.

Der sker antagelig en øget produktion af neurohormoner, som kaldes endorfiner og enkefaliner. Disse stoffer kan måles i blodet, og har en morfinlignende effekt - hvilket vil sige, at de virker afslappende og smertelindrende. Desuden er der formodninger om, at der sker en afslapning og stabilisering af det autonome nervesystem, dvs. den del af nervesystemet, som er udenfor viljens kontrol. Denne stressforløsning bør ikke undervurderes, da den overvejende del af vore dages sygdomsproblemer givetvis er forårsaget af stress.

De forandringer/spændtheder, som kan føles i fodens struktur ved en zoneterapibehandling mindskes. Efter en serie behandlinger opleves ofte, at disse spændinger forsvinder og klientens symptomer aftager eller ophører.

Hvilke lidelser søger man behandling for?


De typiske helbredsproblemer zoneterapeuter bliver kontaktet for er:

 • Mavesmerter/fordøjelsesproblemer

 • Hovedpine/migræne

 • Hormonelle problemer

 • Luftvejsproblemer (Astma/bronkitis)

 • Barnløshed

 • Graviditet/fødsler

 • Psykiske problemer

 • Hudproblemer

 • Betændelser, infektioner og virus

 • Gigtproblemer

 • Kredsløbsproblemer

 • Stress

 • Kolik & Øreproblemer hos børn

 • Smerter eller problemer i knogler/muskler/led, herunder arbejdsbetingede skader og sportsskader

Der findes 4 foreninger inden for Zoneterapi.

Her kan du læse mere om medlemmerne og behandlingen:

Læs mere på:

ZCD´s hjemmeside www.zct.dk  

FDZ's hjemmeside www.fdz.dk .

SFZ´s hjemmeside www.sfz.dk

TKZ´s hjemmeside www.tkz.dk

 

FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN