FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Rosenmetoden er en mild form for afspændingsmassage. Rosenterapeutens hænder "lytter" til kroppen og ved hjælp af blid berøring, arbejdes der med forløsning af kroppens ubevidste muskelspændinger og fortrængte følelser.
Rosenmetoden er et spændende pædagogisk-psykologisk kropsarbejde, der handler om at frigive mere plads til klientens naturlige åndedræt, skabe indsigt i kroppens hukommelse og genfinde livsglæde og oversete resurser, der er med til at skabe personlig vækst.

En Rosensession kan opleves som en stund, hvor man finder sig selv, får kontakt med sin krop og får indblik i det "indre univers".
 

Kroppen Husker

Kroppen har en følelsesmæssig hukommelse. Den er lagret med muskelspændinger, der ofte er opstået i barndommen, når man har måttet tage sig sammen, beskytte sig eller holde sine følelser tilbage i situationer, der har været svære at rumme.

Rosenmetoden fremmer det enkelte menneskes selvudviklingsproces og støtter kroppens naturlige evne til at genoprette sig selv. Det er kroppens visdom og åndedrættets helende beroligende energi, som forløser spændinger og ubevidste mønstre.

Metoden er såvel terapeutisk som meditativ og er en kombination af kropsterapi, selvudviklingsterapi og indre fordybelsesproces.
 

Rosenmetoden kan:

 • Løsne op for kroniske muskelspændinger
 • Give mere plads til det naturlige åndedræt
 • Give kropslig bevidsthed og fornyet livsglæde
 • Skabe indsigt i gemte og oversete resurser
 • Skabe plads til selvudvikling og vækst i dit liv

Marion Rosen - Rosenmetodens grundlægger

Rosenmetoden er udviklet og opkaldt efter den nu 91-årige fysioterapeut, Marion Rosen, som bor i USA. Hendes opdagelser, indsigt og erfaringer igennem et langt liv som fysioterapeut har dannet grundlaget for metoden. Der undervises ud fra samme standarder i 14 lande. I alle landene er uddannelsen og navnet Rosenmetoden beskyttet. I Danmark uddannes rosenterapeuter på Det Danske Uddannelsescenter for Rosenmetoden.
 

Hvem benytter Rosenmetoden?

 • Mange mennesker benytter rosenmetoden for at opnå generel afspænding eller større selvforståelse. Gennem afspænding og øget selvindsigt opleves ofte en dybere selvaccept og hermed øget tillid til egne evner og muligheder i tilværelsen.
 • Mennesker med fysiske lidelser benytter Rosenmetoden. Der arbejdes gerne med klienter, der har specifikke fysiske symptomer - men uden at gøre forsøg på at kurere eller love helbredelse. Rosenmetoden er en vej til afspænding og øget vitalitet, selvindsigt og voksende livsduelighed. Dette medfører dog ofte, at der sker en generel bedring af klientens tilstand, og at symptomer kan forsvinde helt eller gradvist.
 • Der gives ikke behandling til børn, misbrugere eller psykisk syge, idet metoden forudsætter, at klienten er i stand til at stå på egne ben og håndtere de fortrængte følelser, der kommer frem til bevidstheden.
 • Folk der allerede benytter andre former for terapi, som mangler at få "kroppen med"
 

Rosenterapeuter

 • En Rosenterapeut er en slags støttepædagog, der hjælper klienten til at komme i kontakt med sine ubevidste muskelspændinger, blot ved hjælp af blid berøring og et lyttende nærvær.
 • Rosenterapeuter samarbejder fortrinligt med f. eks. læge, fysioterapeut, psykoterapeut eller naturhelbreder, fordi en Rosenterapeut ikke skal - eller vil - diagnosticere, helbrede eller anvise kure. Rosenmetoden er et selvstændigt pædagogisk-psykologisk kropsarbejde, som aldrig kan skade klienten eller være i konflikt med andre helbredelsesmetoder.
 • En Rosenterapeut støtter alene klientens egen udvikling og viser kroppen nye muligheder.
 
 
www.Rosenmetoden.org , www.Rosenmetoden.dk
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN