FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  

Strukturel integration


Denne kropsbehandling eller snarere undervisning af og om kroppen - for der stilles ingen diagnoser - blev udviklet af dr. Ida P. Rolf i USA sidst i trediverne, men blev først kendt i tresserne, da den humanistiske vækstbevægelse opstod omkring Esalen instituttet i Big Sur i Californien.

Metoden er en meget dybtgående "massage" hvor Rolferen manipulerer klientens krop for at gengive den normale holdningsstruktur. Den dybtgående teknik frigør og heler ikke bare kroppen, men også tanker og følelser.

Det enkelte menneskes følelsesmæssige og psykologiske indstilling til verden og til andre, afspejles i kroppens fysik.

Kroppen og især muskler, der er indbyrdes ude af balance, kan fungere som et skjold eller værn, der beskytter mennesket både mod livets følelsesmæssige ubehageligheder og mod en bevidst erkendelse af de indre sår der livet igennem har en tendens til at hobe sig op.

Musklerne i de spændte områder trækker i kroppen og bevirker skævheder, indskrænket bevægelighed og stivhed. Kropsholdningen
giver således udtryk for mentale og følelsesmæssige holdninger, og forholdet mellem krop og sjæl viser sig som ét problem i stedet for to.

Et menneske er en helhed, der reagerer samlet på alt hvad det kommer ud for, altså ikke to adskilte dele, der hver især reagerer på forskellige påvirkninger.

Denne erkendelse ligger til grund for alle psykiske kropsterapier inklusive Rolfing®, som for tiden vinder indpas i den vestlige verden, men i orientalsk tankegang er en gammel sandhed.

Et andet vigtigt begreb i behandlingen er

tyngdekraften

og dens virkninger.

Idet tyngdekraften forstærker de skævheder der livet igennem opstår i kroppen.

Derfor skal behandlingen sikre at klientens holdning ender med at være optimal i forhold til jordens tyngdefelt (se logo). Tyngdekraften holder ikke bare et menneske oprejst, den tilfører det næring. Således burde man, når et menneske står op, kunne tegne en ret linie gennem ørerne (midt gennem den ydre øreåbning), skulderen, hoften, knæ og fodled. Forskningsresultater fra moderne atomfysik har vist, at alle "materialisationer" - inklusive mennesket naturligvis - er ubestandige resultater af kræfternes påvirkning, som opstår og forsvinder og atter gendannes.
Vi er simpelthen resultatet af de spiralkræfter, som virker på os. Når vi opfatter sjælen som adskilt fra kroppen og følelserne, skyldes det kun vores begrænsede fatteevne, som gør det nødvendigt for os at dele tingene op på den måde for lettere at kunne beskrive dem.

Men i virkeligheden er mennesket én helhed. Rolfing, som påvirker kroppens dybe lag, må nødvendigvis også fremkalde sjælelige reaktioner. Al den energi, der har været låst fast i panser og forsvarsmekanismer bliver frigjort som livsenergi. Og med friheden følger samtidig en indsigt i den angst og de hæmninger der har begrænset vores muligheder i forskellig grad, og opdagelsen af ressourcer af egne og naturens kræfter.

Rolfing® er med til at

genoprette

det enkelte menneskes

balance

til at frigøre det, så det kan lade sig

understøtte

af tyngdekraften i stedet for at blive tynget sammen af den. Mennesket bliver atter en levende kraft

med naturligt forøgede muligheder

 - det er ikke længere bundet af had, frygt, jalousi og negative følelser.

Rolfing® indebærer at de enkelte muskler og fascier løsnes og strækkes. Fascierne er de tynde bindevævslag, der omgiver kroppens strukturer både muskler og sener, lymfekirtler, ledbånd, nerver osv. Det er fascien, der gør kroppen til en helhed, og hvis der opstår ændringer her - som forkortelser og fortykkelser - bliver hele kroppen skæv. Når muskler og fascier løsnes, vil muskelfibrene søge tilbage til deres naturlige stilling. Man kan altså forårsage gennemgribende ændring af hele kroppen ved at manipulere fascierne. Hvis der ikke er andet til hinder for det, vender kroppen af sig selv tilbage til den optimale funktionstilstand, både kemisk og motorisk.

Fejlstilling i leddene - som har deres årsag i tidligere sygdomme eller læsioner, eller som skyldes angst eller andre hæmninger - reagerer også på den nye frihed i muskler og fascier ved så vidt muligt at søge tilbage til deres normalstilling. Måske kan man bedst sammenligne Rolfing med genopbygningen af en skæv eller hældende mur, hvor man genopbygger indefra, frem for at støtte udefra med kunstige midler.

Et Rolfing®-forløb tager normalt ti- tolv behandlinger.

De første 7 behandlinger sigter mod at fjerne indarbejdede spændingsmønstre og holdninger, og at ændre den måde, hvorpå kroppen forholdes til verden. Målet for de sidste tre behandlinger er at integrere den nu frigjorte og flydende krop, og skabe nye bevægelsesmønstre ved at påvirke de mange forskellige lag på en hensigtsmæssig måde.

Den enestående hensigt med Rolfing® er at assistere vævets indre dynamik til at antage den optimerede kropsfunktion i forhold til jordens tyngdefelt.Målet er ikke "åbenhed", men frihed til at vælge. (Don Johnson).

Ida Rolf har sagt, at hvis de første syv behandlinger er teknik må de sidste betragtes som kunst. Det behøver ikke at stoppe her: der findes også Advanced Rolfing® og Rolfing® movement.

Lige fra første færd må Rolferen være opmærksom på de sjælelige og følelsesmæssige holdninger, som afsløres af spændingerne i klientens krop. Men det er klienten selv, som med sin vågnende bevidsthed om sig selv virkelig oplever de forskellige konflikter hun gemmer inde i sig og som hun hidtil har været uvidende om. Rolfingen er katalysatoren i denne proces.
JJ & ML.

Rolfing® og Rolfer® er indregistrerede betegnelser som tilhører The Rolf Institute of Structural Integration, Boulder, USA.

Rolf Institute er en ikke-kommerciel organisation og samtidig den institution, som har ansvaret for uddannelsen og autorisationen af Rolfere®.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN