FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  


Kinesiologien er ikke mange år gammel. I begyndelsen af 60érne fandt en kiropraktor ved navn George Goodheart ud af, at hans arbejde som kiropraktor hjalp på andet end dårlige rygge. I sit arbejde vidste han, at hjerne, muskler og organer er forbundet via nerver, og han blev bevidst om at man i østen (Kina igennem 4000 år) arbejdede med akupunktur, akupunkturpunkter på meridianer og at disse meridianer og deres forløb, kunne påvirke forskellige organer og hjernen.

Historie


George Goodheart satte disse informationer sammen (1964 ), således at han ved at teste om en muskel havde en svag tonus, kunne afdække om et organ havde en nedsat energi og dermed også konstatere, at den meridian, som havde tilknytning til musklen og organet også havde nedsat aktivitet. Han fandt ud af, at ved at påvirke forskellige punkter på meridianerne eller ved at arbejde med musklerne kunne man påvirke organer, muskler , nerver og dermed også hjernen.

George Goodheart udtænkte et system, Applied Kinesiology (anvendt bevægelseslære), som kun var tiltænkt kiropraktorer. En kiropraktorkollega John F. Thie fandt systemet så godt, at han opfordrede George Goodheart til at udforme en manual til brug for almindelige mennesker. Det havde han ikke lyst til, men opfordrede John F. Thie til at gøre det, hvilket han gjorde (fra 1965 til 1973). John F. Thie skabte systemet Touch for Health (på dansk Krops -afbalancering), som i dag bruges over hele verden.

Ud fra Applied Kinesiology har andre kinesiologiformer udviklet bl.a. Educational Kinesiology og One Brain (der begge bygger på indlæring og integrations kinesiologi).

I 1979 kom kinesiologien til Danmark via mennesker, der i forvejen arbejdede med bevægelse. Der findes i dag to hovedretninger, hvoraf Pædagogisk Kinesiologi er den ene og som har hovedbasis i One Brain systemet. I 1989 blev Pædagogisk Kinesiologi anerkendt af undervisningsministeriet som en undervisningsmetode.

Den anden hovedretning tager sit udgangspunkt i Touch for Health (krops- afbalancering) og John F. Thies hovedidé om, at der i hver eneste familie bør være et menneske, der dagligt kan hjælpe familien med at komme i balance ved hjælp kinesiologi.

Der er mange flere kinesiologigrene, som bruges i dag i Danmark. Her kan kort nævnes PKP, Blueprint og Transformationskinesiologi .

Hvad er kinesiologi ?


Kinesiologi betyder læren om bevægelse og er udviklet i USA som en sammensmeltning af den vestlige verdens viden og filosofi og den orientalske verdens viden om yin og yang, meridianer og akupunkturpunkter. Den bygger på viden om anatomi og fysiologi og på det princip, at der ikke kun strømmer blod og lymfe i vores krop, men også energi. Energien strømmer igennem meridianbanerne og når energien flyder frit , er vi i balance. Er vi i ubalance, så betyder det, at energien er blokeret i en eller flere meridianer.

Der er forskellige årsager til at energien kan være blokeret. Disse kan være af fysisk, psykisk, ernæringsmæssig / kemisk art eller de kan være knyttet til vores neurologiske, elektriske- system eller der kan ske det, at en blokeret energistrøm kan give fysisk, psykisk eller ernæringsmæssige problemer.

For at finde disse blokeringer arbejder man i kinesiologien med muskeltest .

Kinesiologen tester / trykker på en muskel for at mærke musklens tonus. Det vil sige; undersøger musklens evne til at holde til trykket uden besvær. Hvis musklen ved testen / trykket får nedsat tonus/ giver efter, så kan det konstateres, at der er en ubalance i kroppens energisystem.

Den eller de ubalancer, som kinesiologen finder, afbalanceres ved hjælp af forskellige energistimulerende teknikker.

Hvordan foregår en kinesiologitest ?


I kinesiologi anvendes muskeltestning til at få tilbagemelding/feedback fra din krop om:

 • Hvor du er ude af balance
 • Hvad der skal til for at genoprette balancen

  Du bliver af kinesiologen bedt om at holde dine arme og ben i forskellige stillinger. Kinesiologen lægger derefter et let tryk på armen/benet med sin hånd for at mærke, hvordan musklen reagerer på dette tryk.
  En test kan foregå stående, siddende eller liggende.

  Ud fra testens resultat anviser kinesiologen vha. muskeltest, hvad kroppen behøver for at komme i balance. Det kan f.eks. være at massere bestemte punkter på kroppen, undgå et bestemt fødemiddel eller at få bearbejdet belastende følelser og oplevelser.

  Din krop er autoriteten og kinesiologen fungerer som tolk for din krops sprog og har som sin væsentligste opgave at være neutral, når han/hun oversætter kroppens sprog.

  De fleste kinesiologer bruger 1-2 timer pr. test og afbalancering, og et sted mellem 1 og 5 test/ afbalanceringer fordelt over flere uger eller måneder, før du kan regne med, at nå det resultat du ønsker.
  Er problemet større, kan afbalanceringerne strække sig over længere tid. Bruges kinesiologi til personlig udvikling, kan der ikke sættes en grænse for antallet af testafbalanceringer.

 • Målet med en test og afbalancering.


  Kinesiologi kan afdække, hvor i din hverdag du mister energi.
  Din krops energier påvirkes bl.a. af din kost, din kropsholdning, dit miljø og af situationer, der stresser dig/bringer dig ud af balance. Ligeledes kan testen afdække, om du har bevidste/ubevidste negative tankemønstre, der trækker dit liv i en skæv retning.

  Målet med en test og afbalancering er:


 • At yde hjælp til selvhjælp
 • At energien frigøres
 • At livsglæden øges
 • At din krop får hjælp til at bringe sig selv i balance
 • Tvivl om hvorvidt du mangler vitaminer, mineraler eller andre kosttilskud?
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Selvindsigt
 • Helbred
 • Eksamensangst
 • Sportspræstationer
 • Opnå bestemte færdigheder
 • At nå ønskede mål hurtigere

 • Kan alle testes med kinesiologi ?


  Ja, dog kan mennesker med muskelsvind eller andre bevægelseshæmmede måske være sværere at teste direkte. Her bruges en såkaldt surrogat-test, hvor man tester personen gennem en stedfortræder.

  En surrogat-test bruges også til helt små børn og til test af dyr.

  Kinesiologitest kan med fordel bruges af enkeltpersoner, par, familier, grupper og virksomheder.
  FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN