FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
"Ved jordstråler forståes de stråler fra jordens indre, som skader den menneskelige organisme. jordstråler er også en form for elektromagnetisk stråling. De kan sammenlignes med radioaktiv stråling fra jordens indre, dvs. de er allestedsnærværende og de har en egenart, at de uhindret trænger gennem alt materiale, og derfor kan de måles med nøjagtig samme intensitet ved jordoverfladen som øverst i et højhus."

Hvad forstår man ved miljø- og jordstråler


Miljøstråler er menneskeskabte elektromagnetiske stråler, der kan være skadelig for mennesker, dyr og planters organisme.


Jordstråler


Ved jordstråler forstås de stråler fra jordens indre, som skader den menneskelige organisme. jordstråler er også en form for elektromagnetisk stråling. De kan sammenlignes med radioaktiv stråling fra jordens indre, dvs. de er allestedsnærværende og de har en egenart, at de uhindret trænger gennem alt materiale, og derfor kan de måles med nøjagtig samme intensitet ved jordoverfladen som øverst i et højhus. De mest typiske stråletyper betegnes vandårer, Hartmann- og Currystråler, og kosmisk stråling.

Det elektromagnetiske spektrum omfatter gamma, røntgenstråling, ultraviolet lys, synligt lys, infrarød stråling samt radiobølger. Synligt lys udgør kun et meget lille område af det elektromagnetiske spektrum. Jorden modtager elektromagnetisk stråling af alle bølgelængder fra rummet, men kun de synlige og ultrakorte radiobølger kan trænge gennem atmosfæren.


Miljøstråler


De dannes fra alle de elektriske installationer, som vi omgiver os med i hverdagen. Her kan nævnes: Køle/fryseskabe, mikrobølgeovne, højtalere, clockradio, TV, EDB, kopimaskiner, laserprintere, magnetlamper, vandsenge, magnettæpper, højspændingsledninger, S-tog, radaranlæg, transformerstationer, TV sendemaster m.m. Hertil kommer også atomsprængninger samt nedfald fra kernekraftuheld. Hvis ens immunsystem ikke er på "toppen" bliver man hurtigere påvirket af de menneskeskabte stråler. Vi må heller ikke glemme radonopsivning i beboelser, det er et større problem end man umiddelbart får oplysninger om.


Vandårer


Er f.eks. brudspalter som er fyldt op med grus og sten. Regnvand siver ned i undergrunden, hvor der dannes et netværk af ganske små vandårer, der igen føres sammen til større vandførende lag i undergrunden. Disse vandførende lag kan have en skadelig indflydelse på alle levende organismer. På vandets vej i undergrunden findes snævre passager, hvor vandet presses igennem, og det er her, der opstår gnidningsmodstande med energier, der stråler lodret opad. Jo større pres der er på vandet, jo mere kraftig og skadelig er strålingen.


Andre skadelige jordstråler


Jorden er omsluttet af to gitternet.

Hartmann gitternettet, der altid findes i nord-syd og øst-vestgående retning.

Curry gitternettet, der går diagonalt på Hartmann gitteret, dvs. øst-sydøst og vest-sydvestgående retning. Begge disse irritationszoner er skadelige for alle levende organismer.

Jordforkastninger er brudspalter eller forskydninger i undergrunden, som udløser spændinger og irritationszoner og kan derfor være skadelige.

Kosmisk stråling er stråling, som kommer udefra rummet, dvs. stråling som trænger gennem jordens atmosfære.


Kan de lokaliseres?


Ja -absolut ! vore uddannede opmålere benytter fortrinsvis vinkelpinde, der ved udslag afslører, hvor der findes skadelig jordstråling. Er husets kat vild med at lægge i Deres seng eller stol, bør De overveje at få foretaget en opmåling, da katte, bier og myrer foretrækker bestrålede opholdssteder, hvorimod hunde undgår disse.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN