FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  


"En tysk uddannelse baseret på brugen af naturmedicin, hvilket der er rig tradition for i Tyskland. Uddannelsen kan også tages i Danmark og den danske heilpraktiker praktiserer bl.a. homøopati, urteterapi, kostterapi, immunterapi, akupunktur og irisanalyser. Heilpraktikeren og biopaten arbejder ud fra nogenlunde samme principper."

De forskellige behandlingsmetoder


Anatomi og fysiologi


Pensum svarende til den danske sygeplejeruddannelse.

Irisanalyse


Forskellige farvetegn og mønstre i øjets iris henviser til ubalancer i kroppen og til specifikke lidelser.

Tungediagnose


Tungens strukturforandring, belægning og belægningsfarve giver oplysninger om gode og dårlige mave-/tarmfunktioner.

Homøopati


Substanser fra plante-, dyre- og mineralriget tilberedes på en speciel måde. Det er en impuls-/informationsterapi, der ved sygdom aktiverer kroppens egne kræfter, der uden medicin af nogen art. Det er de kræfter, der uden medicin af nogen art, får noget til at hele af sig selv, fx. et snitsår eller en influenza.

Biokemi


er en behandling/regulering med cellesalte. Ethvert menneske har 12 forskellige uorganiske/mineralske stoffer=cellesalte i kroppen. For at opretholde sundheden må disse være tilstede i tilstrækkelig mængde og i det rigtige indbyrdes forhold.

Isoterapi


Mikrobiologiske stofskifteprodukter homøopatiseres og anvendes til regulering af det indre kropsmiljø, når det på grund af nedarvede sygdomme, forkert livsstil, forurenede omgivelser, medicinmisbrug m.m. er ude af balance.

Immunterapi


Når den menneskelige organisme angribes af mikroorganismer, virus og bakterier, svarer den igen ved at danne antistoffer. Er dette system svækket anvendes aktiv eller passiv immunisering.

Ernæring


De tre næringsgrupper, kulhydrater, proteiner og fedtstoffer, er energikilde for kroppen til vækst, arbejde, vitale funktioner og varmedannelse. Næringsbehovet retter sig efter alder, køn legemlig aktivitet, klima og specielt sundhedstilstanden.

Homotoxinlære


Ved en infektion skal kroppen (bortset fra få undtagelser) have lov/ro til at helbrede sig selv. Bliver infektionen afbrudt, nedfældes giftstoffer/toksiner i kroppen hvor de kan ulme i mange år og give sygdomslignende symptomer. Disse toksiner kan udledes regressivt ved hjælp af homøopati.

Zoneterapi


Manuel trykbehandling på fodens reflektoriske zoner har terapeutisk eftervirkning på syge organer og organsystemer. Er samtidig et supplement til øvrige diagnoseformer.

Akupunktur, el- akupunktur og akupressur


Ud fra den kinesiske lære findes der på kroppen en hel serie punkter, der er systematiseret i meridianer. Stimulering af disse punkter ved indstik, varme eller tryk kan have lindrende og/eller helbredende virkning på specifikke organer og organsystemer.

Hydroterapi


Forebyggende og helbredende behandling med vand i form af vekselbade, afvaskninger, pakninger, omslag, bade og sauna (Kneipp)

Endvidere omfatter uddannelsen læren om phytoterapi, psykologi, patologi, forskellige former for elektroterapi og magnetfeltterapi.

Oprindelse


Den flere århundrede gamle Heilpraktik (tysk "heilen" - at helbrede) har sin oprindelse i Tyskland, hvor den blev statsanerkendt ved lov i 1939.


Uddannelse


I Danmark uddannes heilpratikere på Naturheilschule 81 Skandinavien. Studietiden er 3 år, hvoraf nogle af seminarerne foregår i Tyskland. En række skriftlige eksaminer aflægges herhjemme, den afsluttende hovedeksamen finder sted i Tyskland for en komite bestående af en amtslæge, en læge og en heilpraktiker.

1 1985 bestod det første hold danske heilpraktikere eksamen. Der udøves heilpraktik i stort set alle europæiske lande, hvoraf de fleste er sammensluttet i "Kooperation af Europæiske Heilpraktikere". Heilpraktik er også anerkendt på verdensplan, bl.a. i USA, Australien, Mexico, Israel og Brasilien.


Behandlingen


I dag er det enkelte menneske meget bevidst om miljø og økologi og man er på en ny måde bevidst om sig selv og ansvaret for sig selv - ikke mindst ved sygdom. Derfor er det enkelte menneske også blevet mere kritisk ved valg af behandling og medicin. Mange søger nye veje, alternative veje. En Heilpraktiker anvender en lang række behandlingsmetoder, som tilstræber at forebygge eller afhjælpe sygdomme, at genopbygge sundhed og livskraft med metoder, der er naturlige og biologiske. Som Heilpraktiker fokusere man ikke på selve sygdommen, men på det syge menneske, dvs. at man laver en helhedsterapi, der virker regulerende på hele organismen.


Delelementer i behandlingen


Mange møder her for første gang forståelse for deres problemer. Sygdom er nemlig en kombination af mange faktorer, fordi både det ydre og indre miljø påvirker os. Det kan være af fysisk og/eller psykisk karakter. Netop fordi årsagerne til klientens problemer er så forskellige, er behandlingen det også. Man kan sige at den "skræddersyes" til hver enkelt patient. Det er individuelt, hvordan en Heilpraktiker arbejder. De fleste har specialiseret sig i forskellige diagnose- og terapiformer. En behandling kan derfor omfatte forskellige behandlingsmetoder, bl.a. homøopatisk og biokemisk medicin, akupunktur, zoneterapi, kostvejledning, elektroterapi og akupressur på meridianbanerne. Der foregår altid en grundig undersøgelse, herunder bl.a. irisanalyse, inden man finder frem til den behandling, der er optimal for patienten.

FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN