FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Radiologi kommer af latin og betyder (bl.a.) en "stråle". Dette er en god betegnelse, eftersom man benytter sig af mange forskellige slags stråler.


Radiologens uddannelse


Radiologen er uddannet læge og har herefter specialiseret sig gennem fem år. Disse fem år fordeler sig med et halvt års kirurgisk uddannelse og 4 ½ på radiologiske afdelinger.


Arbejdsområde


Radiologens opgave er at se/finde ting som man ikke kan se med det blotte øje. På hospitalet eller hos egen læge mistænkes f.eks. en eller flere sygdomme. Dette ønskes be- eller afkræftet, og derfor sendes patienten videre til radiologen. Radiologen foretager de relevante undersøgelser -CT-scanning, almindelig røntgenundersøgelse (evt. med indsprøjtning af kontrast) osv. Radiologens diagnose sendes tilbage til den læge, der har med patienten at gøre, som så foretager den endelige konklusion, meddeler den til patienten og ikke mindst igangsætter en eventuel behandling.

Radiologen kan altså både arbejde på hospital eller have sin egen klinik.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN