FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  

I yoga arbejdes der ud fra den holistiske tanke, at når du forbedrer din fysiske sundhed, påvirker det din åndelige tilstand og omvendt. Enhver sygdom er udtryk for en ubalance, som kan genoprettes med de rigtige midler og den rigtige viden. En sund og stærk krop er fundamentet for spirituel udvikling.

I den tantriske yoga betragtes mennesket og universet som energi. Der arbejdes med denne energi, fokuseres energi rundt om denne, oplagrer den og behersker den. Via egen energi kan man omforme energiens kvalitet, til det ønskede i en personlig vækst.

I tantrisk yoga betragter man alting som bestående af to adskilte, modsatte og komplementære elementer, som tilsammen udgør et hele.

Det kvindelige element kaldes shakti, svarende til yin og er forbundet med natten, månen og modtagelighed. Det mandlige element kaldes shiva, svarende til yang, og er forbundet med dagen, solen og handlekraft. Hvert element er meningsløst uden det andet.

I tantrisk yoga arbejder man med styrke, forfine og afbalancere disse elementer i det enkelte individ ved hjælp af yogaens fysiske positioner.

Ordet "tantra" stammer fra Sanskrift og betyder "trådene på en væv" eller "forlængelse". Det er opstået fra verberne "tan"-at strække og "tra"- at bevare.

Tantra er som disciplin orienteret mod den ubesværede kontrol af krop, sind og ånd.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN