FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  

"I de senere år er biologiske behandlere i stigende grad blevet opmærksomme på den livsvigtige betydning af en velafbalanceret symbiose mellem mennesket og en lang række mikroorganismer. Især Candida Albicans problemet har været med til at bringe symbiosebegrebet i fokus, men Candida er kun toppen af isbjerget. En lang række andre mikroorganismer spiller en lige så væsentlig rolle for menneskets helbredstilstand."

I de senere år er biologiske behandlere i stigende grad blevet opmærksomme på den livsvigtige betydning af en velafbalanceret symbiose mellem mennesket og en lang række mikroorganismer. Især Candida Albicans problemet har været med til at bringe symbiosebegrebet i fokus, men Candida er kun toppen af isbjerget. En lang række andre mikroorganismer spiller en lige så væsentlig rolle for menneskets helbredstilstand.

Samlivet mellem menneske og mikroflora er komplementært i den forstand, at det bygger på gensidig afhængighed og støtte. Begge parter overlever bedre i kraft af den indbyrdes forbindelse. Den menneskelige organisme forsyner mikroorganismerne med et næringsmiljø.

Mikrofloraen tjener mennesket ved at fortrænge patogene mikroorganismer, rense organismen og producere substanser som vitaminer og enzymer, der er vitale for det menneskelige stofskifte. Et samliv på gensidigt gavnlige betingelser benævnes symbiose (sym: sammen, bios: liv).

På globalt plan har vi en symbiose mellem planteriget og dyreriget. Planteriget producerer ilt, som muliggør dyrerigets overlevelse. Tilgengæld forsyner dyrene planteriget med livsnødvendig kultveilte.

Symbiosen er en forudsætning for sundhed, hvis denne forstyrres opstår der en dysbiose.

En udbredt dysbiotisk faktor er lægers ordination af antibiotika og penicillin,

Symbioseterapien genopbygger den naturlige mikroflora på slimhinder, hud, luftveje og i tarmsystemet.

Symbioseterapien øger immunkapaciteten, så kroppen selv kan bekæmpe infektioner, betændelser og forgiftninger.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN