FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  


Psykoterapi

er en behandlingsform, der typisk består af regelmæssige samtaler hos en uddannet psykoterapeut gennem kortere eller længere tid, fra nogle uger op til flere år. Psykoterapien kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klienten og terapeuten. Begge deltager i arbejdet, men klienten/patienten er hovedpersonen, den person hvis livssituation det terapeutiske arbejde handler om.

Hvad er psykoterapi?


Psykoterapi er en behandlingsform, der typisk består af regelmæssige samtaler hos en uddannet psykoterapeut gennem kortere eller længere tid, fra nogle uger op til flere år. Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klienten og terapeuten. Begge deltager i arbejdet, men klienten/patienten er hovedpersonen, den person hvis livssituation det terapeutiske arbejde handler om.

Terapiens rammer aftales normalt på forhånd, således at mål, tidsperspektiv, mødested og pris er fastlagte fra starten, men naturligvis om nødvendigt kan justeres efter fælles overenskomst.

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Oprindeligt blev den udviklet omkring århundredeskiftet - som psykoanalyse - af Sigmund Freud. Siden blev psykoanalysen videreudviklet af mange andre psykoterapeuter.

Efterhånden blev der også udviklet flere metoder (værktøjer) inden for de forskellige psykoterapeutiske retninger: samtaleterapi, kropsterapi, oplevelsesorienteret terapi, jungiansk analyse, drømmeanalyse, fobitræning, tegneterapi, hypnoterapi, åndedrætsterapi, samlivsterapi (sexterapi), musikterapi, transaktionsanalyse m.m. Mange psykoterapeuter har kendskab til flere retninger og metoder.

Man kan gå i psykoterapi som individuel klient, man kan gå i parterapi, deltage i gruppeterapi, eller man kan gå i familieterapi, hvor større eller mindre dele af familien deltager.

Hvem kan have gavn af psykoterapi?


Psykoterapi kan være hjælpsom for mange mennesker. Det kan være man ønsker hjælp til personlig udvikling, til at komme videre i sit liv. Det kan også være man er i krise (fx ved en skilsmisse, en traumatisk krisesituation eller man har mistet en vigtig person o.lign.) og har brug for hjælp til at komme igennem den. Eller måske lider man af angst, søvnløshed, fobier, tristhed, isolationstendens, psykosomatiske symptomer, spiseproblemer, følger ved incest m.v. Der kan også være problemer med arbejdet eller der kan være gået knuder i parforholdet - måske havner man gang på gang i de samme konflikter, eller der er vanskeligheder i sexlivet eller problemer i forholdet til børnene.

Psykoterapi er ikke vejen til evig lykke, men kan hjælpe til at man bliver mere bevidst om sig selv og sine reaktionsmønstre og sine måder at være sammen med andre på, og derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv. På den måde kan psykoterapi føre til større tilfredshed med sig selv og sin tilværelse.

Hvem udøver psykoterapi?


Psykoterapi har lige siden den kom til Danmark i 1930´erne været udøvet af flere forskellige faggrupper. I det offentlige, dvs. på behandlingssteder eller på hospitalsafdelinger hvor man tilbyder psykoterapeutisk behandling, arbejdes der normalt tværfagligt, dvs. læger, psykologer, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter og sygeplejersker er trænet i psykoterapi. Det samme gør sig gældende i privat praksis, men her er viften af grunduddannelser noget bredere.

Hvornår er man uddannet som psykoterapeut?


Psykoterapeut Foreningen har opstillet nogle kriterier, som skal være opfyldt før man kan blive medlem. Alle foreningens medlemmer skal have en grunduddannelse, som skal være relevant for en psykoterapeut, dvs. den skal have en "mellemmenneskelig" karakter, fx fra social- og sundhedsområdet. Det vil typisk sige læge, socialrådgiver, ergoterapeut eller fysioterapeut, psykolog eller sygeplejerske, men andre uddannelser kan også være relevante. Grunduddannelsen skal være mindst 3-årig.

Derudover har alle medlemmer en psykoterapeutisk efteruddannelse af mindst 4 års varighed, som indeholder både teori, egenterapi og supervision.

Endelig skal man have flere års praktisk erfaring som psykoterapeut bag sig før man kan blive optaget i foreningen.

Man kan finde flere oplysninger om Psykoterapeut Foreningen på www.psykoterapeutforeningen.dk
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN