FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  

Psykiatri

kommer af græsk og handler om sjælen og dens sygdomme, mens iater betyder læge. Deraf kommer navnet på speciallægen i psykiatri: psykiater.

Psykiaterens uddannelse


Efter den lægelige grunduddannelse har psykiateren gennemgået 5 ½ års yderligere specialisering, bestående af en psykiatriuddannelse på 54 måneder og en neurologiuddannelse på 12 måneder.

Sygdomme


Depression kender de fleste mennesker til i større eller mindre grad. Man kan sagtens være deprimeret uden at være syg, men en deprimeret sindstilstand kan være så lammende og være så tæt knyttet til f.eks. selvmordstanker, at behandling skønnes nødvendig.

På den modsatte ende af skalaen findes den maniske sindstilstand, hvor alting kører i absolut højeste gear, hvor man ordner og organiserer, ikke kan hvile sig, ja, kort sagt brænder alt krudtet af, til kroppen pludselig kollaberer.

Ofte hører de to "depression og mani" sammen, så at patienten vil lide snart af det ene, snart det andet. Denne lidelse betegnes også manio-depressiv.

En anden type sygdom er skizofreni. Groft sagt er dette en rodekasse af symptomer, der kan give sig udslag på vidt forskellige måder. Nogle af de mest almindelige symptomer er, at patienten holder sig meget for sig selv, får bizarre ideer (en anden virkelighedsopfattelse) og hører stemmer.

Behandling


I behandlingen af psykiske lidelser indgår flere elementer, først og fremmest terapi og medicin. Dertil kommer elektrochok af hjernen ved svære depressioner.

Terapien er ofte samtaleterapi, hvor der skabes et forum for, at patienten kan tale om sine problemer. Dette forum kan være gruppeterapi, adfærdsterapi eller psykoterapi. Er man indlagt på en psykiatrisk afdeling, vil man uvilkårligt også blive udsat for såkaldt miljøterapi.

Medicinen afhænger af symptomerne. Har man tendens til maniske eller depressive episoder, kan man indtage medikamenter, der stabiliserer humøret. Lider man af angst, findes der angstdæmpende midler. Hører man stemmer og har psykotiske oplevelser, kan dette også dæmpes med medicin.

Det er sjældent, at det er muligt at kurere psykiske sygdomme, og ofte tager behandlingen først og fremmest sigte på at nedtone symptomerne.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN