FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  
Ortopædkirurgien omfatter såvel akutte som kroniske skader i bevægeapparatet (knogler, muskler etc.). Det er også blevet kaldt "den hårde kirurgi", da der ofte er tale om operation af knogler.


Ortopædkirurgens uddannelse


Efter grunduddannelsen tager det i alt seks år at blive ortopædkirurg, hvor undervisningsforløbet foregår på et eller flere hospitaler. To år i en såkaldt introduktionsstilling. Herefter halvandet år i en undervisningsstilling på en ortopædkirurgisk afdeling samt et halvt på en neurokirurgisk afdeling. Uddannelsen afsluttes med to år som 1. reservelæge.

Under uddannelsesforløbet indsamles dokumentation for den operative uddannelse (operationsliste), og det vurderes, om lægen fortjener titlen "ortopædkirurg".


Typiske sygdomme


Ortopædkirurgien har som nævnt både med akutte og kroniske skader at gøre. Patienterne kommer ofte ind via skadestuen. Da skadestuen hører til den ortopædkirurgiske afdeling, præges dagligdagen af de ulykker, som dukker op, f.eks. folk der kommer ind med forstuvede led, brækkede knogler eller folk der har fået noget i øjet. Sker der f.eks. en større togulykke, er ortopædkirurgerne også i første linie på skadestedet. Derudover er det ortopædkirurgerne, som udfører de mange planlagte operationer på hospitalerne vedrørende bevægeapparatet, f.eks. indsættelse af nyt knæ til patienter med slidgigt.


Behandling


Behandlingen afhænger naturligvis af, hvad der er galt. Og eftersom ortopædkirurgen på samme dag kan stå i rollen som den, der skyller et øje med vand på skadestuen og senere som den, der fører kniven ved en planlagt hofteoperation, varierer behandlingen. Men det, der er særegent for Ortopædkirurgien, er altså de "hårde" elementer, som er knoglerne.
FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN