FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  

Om SundhedsFagbogen


SundhedsFagbogen er Danmarks største Specialsøgemaskine og Fagbog for både konventionel, komplementær og alternativ behandling. - Tjenesten er udviklet i samarbejde med sundhedsportalen Sundhedsguiden.dk.

Som specialsøgemaskine sikrer SundhedsFagbogen gennemsigtighed og omgående svar til brugere, som søger et bredt behandlingstilbud for sygdom, skavanker, skader eller andre former for lidelser.

Her findes koncentreret information om behandling indsnævret til brugerens geografiske interesseområde.

Cirka 40% af befolkningen benytter i dag komplementær og/eller alternativ behandling, og derfor dækker tjenesten den samlede sundhedssektor.

SundhedsFagbogen er den eneste komplette oversigt over den samlede sundhedssektor i Danmark. Den omfatter cirka 35.000 optagelser, fordelt på godt 350 kategorier, som man får adgang til via en overskuelig oversigt fordelt på 25 hovedgrupper. Geografisk dækker Fagbogen hele Danmark bortset fra Grønland og Færøerne.

SundhedsFagbogen samarbejder med en lang række behandlersammenslutninger og sundhedsfaglige organer til sikring af datagrundlaget, men den unikke fordel ved konceptet er, at det er behandlerne selv som driver datagrundlaget, som sikrer brugerne den bedst opnåelige datakvalitet på behandlingsområdet. - Der findes intet tilsvarende på Internettet hvad angår omfang, datakvalitet og brugervenlighed."FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN